X
Menu:
24 FEB 2021 Jongeren betrekken in de buurt

Hoewel jeugdraden vandaag nog steevast hun kracht en dienst bewijzen, zijn ze in veel steden en gemeenten niet meer de enige manier om aan participatie te doen. Er ontstaan daarnaast ook heel wat andere participatie-experimenten voor jongeren. TerZake zet er twee van haar favorieten voor u in de kij ...

18 FEB 2021 Burgerparticipatie organiseer je niet zomaar

Waarom als gemeente kiezen voor burgerparticipatie? Die vraag onderzocht Vinitha Siebers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor haar doctoraatsonderzoek richtte ze haar blik op verschillende gemeenten en participatieprojecten in Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika. Overal ter wereld wordt men ...

11 FEB 2021 Stadsmakers gaat online

In 2020 stonden er in Geraardsbergen drie fysieke stadslabo’s gepland om samen met de inwoners na te denken over de toekomst van de stad. Noodgedwongen gingen die bijeenkomsten online door. Op een druilerige donderdagavond in november was het zover en zetten tien Geraardsbergenaren zich klaar ...

01 FEB 2021 De Vlaamse Jeugdraad: Beleidspartner én de luis in de pels

INTERVIEW - Alexandra Smarandescu werd drie jaar geleden verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Nu ze aan het einde van haar mandaat komt, blikken we samen terug. Een gesprek over de werking van de Jeugdraad, de nood aan inspraak van jongeren en de beleidsuitdagingen in de toekomst. ...

28 JAN 2021 Op zoek naar de stem van de jeugd

ARTIKEL - Online participatie bestaat al langer dan vandaag maar toch is het opvallend hoe lokale besturen de trend in deze periode meer en meer omhelzen. Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen startte Bataljong samen met Treecompany vier proeftuinen in de gemeenten Dilbeek, Mechelen, Genk en H ...

08 DEC 2020 Wat was er voor TerZake?

ARTIKEL - Vanaf 2021 zal er geen gedrukt TerZake Magazine meer zijn. En dat na 38 jaargangen. Wij geven je op een blaadje dat veel lezers van Terzake moeite zouden hebben met een antwoord op de vraag “Wat bestond er voor TerZake?", "Waar liggen de verre wortels van De Wakkere Burger? ...

27 NOV 2020 Vlaanderen na corona: "Burgers zijn deel van de oplossing."

INTERVIEW - 3 maart 2020. Van corona is er nog maar weinig sprake. Vlaams minister Bart Somers staat de commissie Binnenlands Bestuur te woord over burgerparticipatie. Hij verklaart dat participatie de democratie nieuw leven kan inblazen, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. Negen maanden lat ...

26 NOV 2020 Afscheid van 38 jaar TerZake

ARTIKEL - Na vele hoofdbrekens hakte De Wakkere Burger dit jaar definitief de knoop door: vanaf 2021 zal TerZake Magazine niet meer verschijnen. Waarom die keuze? We geloven in de toekomst met een online alternatief een breder publiek te bereiken. Via onze nieuwe website (onder constructie), en them ...

23 OKT 2020 De tijd van de burger is nu

OPINIE - Wordt België op vlak van democratische vernieuwing een koploper? De Wakkere Burger ziet heel wat kansen in het nieuwe federale regeerakkoord, maar schetst ook een aantal belangrijke randvoorwaarden. 

28 SEP 2020 Leidt een buurtbudget tot betere burgers?

ONDERZOEK - Draagt een buurtbudget effectief bij aan de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt? Bereik je met deze ‘inclusieve’ methodiek de meer kwetsbare burgers? En wat zijn precies de werkbare elementen en randvoorwaarden van deze aanpak? Praktijkonderzoekers van Vonk3 grepen de ...