X
Menu:
08 APR 2021 'Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden'

Het Vlaamse lokale politieke landschap is voortdurend in beweging: denk bijvoorbeeld maar aan de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur. Het boek ‘Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden’ gaat dan ook in op een aantal ontwikkelingen die zich bij de lokale besturen de ...

18 MRT 2021 ‘Lokale kiezers hebben hun voorkeur - De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geanalyseerd’

Hoe bepalend zijn het maatschappelijk profiel en de politieke houdingen van de kiezer voor de uiteindelijke stemkeuze? Welke motieven halen kiezers aan voor hun stem? Hebben kiezers met een religieuze overtuiging een specifiek profiel? Onderzoekers van zeven Belgische universiteiten bevroegen bij de ...

16 MRT 2021 CitizenDev, wijkontwikkeling vanuit de troeven van mensen

Brussel in 2017. Een groot deel van de bevolking heeft geen toegang meer tot betaald en stabiel werk en staat op gespannen voet met de overheid; diepgewortelde discriminatie maakt deel uit van hun dagelijks leven. Ook de overheid neemt hen niet echt au sérieux. In deze context gaan het projec ...

03 MRT 2021 Uitdaagrecht: praktijken uit Nederland

In Nederland zijn heel wat steden en ook kleinere gemeenten al even aan de slag met het ‘right to challenge’, waarbij burgers overheidstaken overnemen: het beheer van sportinfrastructuur, het onderhoud van een parkje... naar de opmaak van stadsplannen. We tonen enkele praktijkvoorbeelden ...

03 MRT 2021 Uitdaagrecht: pluspunten, minpunten en tips

UItdaagrecht of right to challenge betekent – kort samengevat – de mogelijkheid dat burgers, bewonersgroepen of kleine (sociale) ondernemers taken overnemen van de overheid; bv. omdat zij denken om efficiëntere resultaten te halen. In Nederland baten sportclubs h ...

24 FEB 2021 Jongeren betrekken in de buurt

Hoewel jeugdraden vandaag nog steevast hun kracht en dienst bewijzen, zijn ze in veel steden en gemeenten niet meer de enige manier om aan participatie te doen. Er ontstaan daarnaast ook heel wat andere participatie-experimenten voor jongeren. TerZake zet er twee van haar favorieten voor u in de kij ...

18 FEB 2021 Burgerparticipatie organiseer je niet zomaar

Waarom als gemeente kiezen voor burgerparticipatie? Die vraag onderzocht Vinitha Siebers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor haar doctoraatsonderzoek richtte ze haar blik op verschillende gemeenten en participatieprojecten in Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika. Overal ter wereld wordt men ...

11 FEB 2021 Stadsmakers gaat online

In 2020 stonden er in Geraardsbergen drie fysieke stadslabo’s gepland om samen met de inwoners na te denken over de toekomst van de stad. Noodgedwongen gingen die bijeenkomsten online door. Op een druilerige donderdagavond in november was het zover en zetten tien Geraardsbergenaren zich klaar ...

01 FEB 2021 De Vlaamse Jeugdraad: Beleidspartner én de luis in de pels

INTERVIEW - Alexandra Smarandescu werd drie jaar geleden verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Nu ze aan het einde van haar mandaat komt, blikken we samen terug. Een gesprek over de werking van de Jeugdraad, de nood aan inspraak van jongeren en de beleidsuitdagingen in de toekomst. ...

28 JAN 2021 Op zoek naar de stem van de jeugd

ARTIKEL - Online participatie bestaat al langer dan vandaag maar toch is het opvallend hoe lokale besturen de trend in deze periode meer en meer omhelzen. Om aan de stijgende vraag tegemoet te komen startte Bataljong samen met Treecompany vier proeftuinen in de gemeenten Dilbeek, Mechelen, Genk en H ...