Nieuws

Recente verhalen

Wat gebeurt er met een blanco stem?

Belgische kiezers moeten zich op zondag 9 juni aanbieden aan het stembureau voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. Maar dat betekent niet dat je

16- en 17-jarigen: nieuwe stemmers

Op zondag 9 juni 2024 mogen voor het eerst ook 16- en 17-jarigen deelnemen aan de Europese verkiezingen. Meer nog, deze jongeren zijn verplicht om

Vacature Tijdelijke Campagnemedewerker

De Wakkere Burger vzw werft aan TIJDELIJKE CAMPAGNEMEDEWERKER (m/v/x) ‘IK STEM OOK’ (80% VTE) De Wakkere Burger vzw is een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie actief rond

Burgerinitiatieven

Adviesraden

Het belang van burgerparticipatie

Participatie en inspraak kennen een lange geschiedenis, van de oude Grieken en Romeinen tot de late middeleeuwen. Echte politieke inspraak voor burgers bleef beperkt tot

Zelfevaluatie van adviesraden

Adviesraden maken af en toe best even tijd voor een doorlichting van de eigen werking en structuur. Zeker bij de ‘wissel van de macht’ na

Stap voor stap naar een memorandum

De Wakkere Burger is geen grote fan van het woord ‘memorandum’. Dat roept al snel de betekenis op van eisenbundel. Omdat vele raden en organisaties

Verkiezingen

Wat gebeurt er met een blanco stem?

Belgische kiezers moeten zich op zondag 9 juni aanbieden aan het stembureau voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. Maar dat betekent niet dat je

16- en 17-jarigen: nieuwe stemmers

Op zondag 9 juni 2024 mogen voor het eerst ook 16- en 17-jarigen deelnemen aan de Europese verkiezingen. Meer nog, deze jongeren zijn verplicht om