Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven zijn meer dan ooit relevant binnen het participatielandschap. Burgers nemen steeds vaker zelf het heft in handen om iets te verwezenlijken in hun leefomgeving.

De Wakkere Burger verleent advies aan burgerinitiatieven en vergemakkelijkt de samenwerking met en invloed op het beleid. Daarnaast organiseren we trefmomenten voor burgerinitiatieven om elkaar te inspireren.

Trefmomenten

De Wakkere Burger werkt geregeld samen met partners om trefmomenten te organiseren voor burgerinitiatieven.

Zo verzamelen we samen met steunpunt Socius om op geregelde tijdstippen burgerinitiatieven op zogenaamde ‘Verandercafés’.

Met De Federatie, Kwadraet en lokale Vormingpluscentra organiseert De Wakkere Burger op 8 locaties in Vlaanderen mee ‘State of the region’, rond het thema ‘bovenlokale samenwerken’. Burgerinitiatieven vormen hier een deel van het doelpubliek.

Nieuws burgerinitiatieven