Aanbod voor organisaties

Informatie over participatie en invloed

Verenigingen, vormingsinstellingen en burgerbewegingen die op zoek zijn naar informatie over beleidsparticipatie, kunnen terecht bij De Wakkere Burger: voor een spreker op een ledenvergadering, voor een workshop voor bestuursleden, voor een train-the-trainer-sessie voor medewerkers… De thema’s kunnen uiteenlopend zijn: over de werking van adviesraden, tips voor beleidsinvloed, over innovatieve participatievormen… en in de periode voor een stembusgang over verkiezingen, democratie en politieke instellingen.

In de praktijk

Spreker/begeleider

Organisatoren van studiedagen en andere educatieve activiteitenkunnen bij De Wakkere Burger terecht voor educatieve begeleiding van die activiteiten. De Wakkere Burger heeft een brede ervaring als keynotespreker, begeleider van workshops en inspiratiemomenten, train-the-trainer voor medewerkers…  of als participatie-adviseur.

Thema's

De mogelijke invalshoeken voor deze activiteiten zijn vrij breed: het brede veld van actief  burgerschap, beleidsparticipatie en democratie. Enkele voorbeelden:

  • Beleidsparticipatie:
  • Innovatieve participatievormen: burger- en wijkbudgetten, deliberatieve democratie en gelote burgerpanels, right to challenge…
  • Lokale adviesraden: werking van de adviesorganen, juridisch kader, mogelijkheden voor een meer dynamische werking en bredere betrokkenheid…
  • Invloed op het beleid: strategieën voor beïnvloeding, juridische hefbomen, werking van de besluitvorming, samenwerking overheid-middenveld…
  • Verkiezingen en politieke instelling: effect van een stem, zetelverdeling en aanstelling van beleidsmakers, werking van de instellingen, stemrecht voor niet-Belgen… én de aangekondigde nieuwe gemeentelijke kieshervorming met o.a. de afschaffing van de stemplicht.

Indien de agenda het toelaat kunnen we ook op maat inhoudelijke programma’s uitwerken.

Contact

Interesse in een samenwerking? Nood aan meer informatie? Contacteer [email protected]