X
Menu:
04 AUG 2021 Een burgerpanel voor Belgiƫ

Is het niet eens tijd dat burgers een zeg krijgen in de structuur van België? RENEW Belgium, een netwerk van individuele burgers en burgerbewegingen uit de drie Belgische gewesten, denkt alvast van wel. Via een nationale petitie vraagt het initiatief de oprichting van een burgerpanel dat zich b ...

20 JUL 2021 Jouw agendapunt op de gemeenteraad

Is er een kwestie die niet genoeg aandacht krijgt van de lokale beleidsmakers? Bestaan er betere alternatieven voor een plan van het lokaal bestuur? Of wil je een prangende vraag stellen op de zitting? Je kan wel degelijk een voorstel van burgers laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad of ...

15 JUL 2021 Terug naar Geraardsbergen

In 2020 stonden er in Geraardsbergen drie stadslabo’s gepland, die noodgedwongen online doorgingen. De Wakkere Burger sloot zich toen aan bij één van deze bijeenkomsten. Geraardsbergen had duidelijk de kaart van burgerparticipatie getrokken. De ‘Gemeente-Stadsmoni ...

15 JUL 2021 Opkomstplicht verdwijnt bij lokale verkiezingen

WETGEVING - Het Vlaams Parlement keurde gisteren een decreet goed dat het verloop van de lokale verkiezingen ingrijpend wijzigt. Meest opvallend daarbij is de afschaffing van de opkomstplicht: de kiezer zal vanaf 2024 dus niet meer moeten deelnemen aan deze stembusgang. Verder wil het nieuwe decreet ...

14 JUL 2021 Hoe dwing ik een gemeentelijke volksraadpleging af? Een stappenplan

Zorgt een heet politiek hangijzer voor heel wat deining in jouw stad of gemeente? Zie je alternatieven voor een plan van het lokaal bestuur? Dan kan je daarover een volksraadpleging afdwingen. Met een handtekeningenactie kunnen burgers de kwestie laten voorleggen aan de lokale bevolking. Het resulta ...

30 JUN 2021 Nieuwe beperking inzagerecht

WETGEVING - Vandaag lag in het Vlaams Parlement een nieuw decreet op tafel over het hergebruik van open data van de overheid. In datzelfde decreet wordt ook gesleuteld aan het grondwettelijk recht op "openbaarheid van bestuur". De Vlaamse overheid wou immers een nieuwe weigeringsgrond invo ...

24 JUN 2021 Iedereen (burger)wetenschapper!

Hoe kunnen burgers betrokken worden in de wetenschap? Wim Van Daele (IMEC) sprak in deze gastbijdrage met burgerwetenschap-experte Carina Veeckman. Zij legt uit wat burgerwetenschap precies is en waar het vandaan komt. Daarnaast lichten twee experten toe hoe zij burgerwetenschap in hun stedelijke be ...

11 JUN 2021 "We schoppen met onze acties wel eens tegen de schenen"

Interview - De Turnhoutsebaan, een gewestweg die 22 gemeenten doorkruist, mondt uit in de dichtbevolkte Antwerpse deelgemeente Borgerhout. Fietsers, voetgangers, bussen, trams en vrachtwagens doorkruisen dagelijks en in grote getale de drukke winkelstraat. Het actieplatform en burgerinitia ...

10 JUN 2021 Gastbijdrage - De stem van mensen met een beperking

Er wordt te weinig aandacht gegeven aan de stem van mensen met een beperking. Dat stelt Peter Van Den Broek, een 57-jarige man met een fysieke en licht mentale beperking en autisme. Peter wikt en weegt de uitdagingen voor lokale besturen in deze lezersbrief. “Mensen met een beperking weten mer ...

09 JUN 2021 Covid-19: Wakker... maar vanop afstand.

ALGEMEEN - Ook na het invoering van het Corona-zomerplan blijft De Wakkere Burger vooral aan thuiswerk doen.  Contacteer ons de komende tijd liefst via e-mail info@dewakkereburger.be of via het centrale telefoonnummer 02/274.24.01.  Of zie lager voor specifieke vragen... ...