X
Menu:
11 APR 2021 E-participatie

Academici van de KU Leuven voerden, in opdracht van de Vlaamse overheid, een internationaal vergelijkend onderzoek uit naar innovaties in de lokale, participatieve democratie. Het onderzoek richt zich op drie thema's die de laatste jaren steeds meer in de belangstelling staan: uitdaagrecht ...

08 APR 2021 'Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden'

Het Vlaamse lokale politieke landschap is voortdurend in beweging: denk bijvoorbeeld maar aan de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur. Het boek ‘Wendbare lokale besturen in snel veranderende tijden’ gaat dan ook in op een aantal ontwikkelingen die zich bij de lokale besturen de ...

25 MRT 2021 Wij zoeken een enthousiaste educatief medewerker (onbepaalde duur - deeltijds: 4/5e)

De Wakkere Burger zoekt een gedreven educatief medewerker voor activiteiten en projecten rond burgerparticipatie en democratie. De Wakkere Burger is een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie, die droomt van een sprankelende democratie waarin burgers mee-denken en mee-praten over het beleid ...

18 MRT 2021 ‘Lokale kiezers hebben hun voorkeur - De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geanalyseerd’

Hoe bepalend zijn het maatschappelijk profiel en de politieke houdingen van de kiezer voor de uiteindelijke stemkeuze? Welke motieven halen kiezers aan voor hun stem? Hebben kiezers met een religieuze overtuiging een specifiek profiel? Onderzoekers van zeven Belgische universiteiten bevroegen bij de ...

16 MRT 2021 CitizenDev, wijkontwikkeling vanuit de troeven van mensen

Brussel in 2017. Een groot deel van de bevolking heeft geen toegang meer tot betaald en stabiel werk en staat op gespannen voet met de overheid; diepgewortelde discriminatie maakt deel uit van hun dagelijks leven. Ook de overheid neemt hen niet echt au sérieux. In deze context gaan het projec ...

01 JAN 2021 Covid-19: Wakker... maar vanop afstand.

ALGEMEEN - Ook in 2021 blijft De Wakkere Burger vooral aan thuiswerk doen.  Contacteer ons de komende tijd liefst via e-mail info@dewakkereburger.be of via het centrale telefoonnummer 02/274.24.01.  Of zie lager voor specifieke vragen... We wensen iedereen veel moed in ...

03 MRT 2021 Uitdaagrecht: praktijken uit Nederland

In Nederland zijn heel wat steden en ook kleinere gemeenten al even aan de slag met het ‘right to challenge’, waarbij burgers overheidstaken overnemen: het beheer van sportinfrastructuur, het onderhoud van een parkje... naar de opmaak van stadsplannen. We tonen enkele praktijkvoorbeelden ...

03 MRT 2021 Uitdaagrecht: pluspunten, minpunten en tips

UItdaagrecht of right to challenge betekent – kort samengevat – de mogelijkheid dat burgers, bewonersgroepen of kleine (sociale) ondernemers taken overnemen van de overheid; bv. omdat zij denken om efficiëntere resultaten te halen. In Nederland baten sportclubs h ...

24 FEB 2021 Jongeren betrekken in de buurt

Hoewel jeugdraden vandaag nog steevast hun kracht en dienst bewijzen, zijn ze in veel steden en gemeenten niet meer de enige manier om aan participatie te doen. Er ontstaan daarnaast ook heel wat andere participatie-experimenten voor jongeren. TerZake zet er twee van haar favorieten voor u in de kij ...

18 FEB 2021 Burgerparticipatie organiseer je niet zomaar

Waarom als gemeente kiezen voor burgerparticipatie? Die vraag onderzocht Vinitha Siebers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor haar doctoraatsonderzoek richtte ze haar blik op verschillende gemeenten en participatieprojecten in Nederland, Denemarken en Zuid-Afrika. Overal ter wereld wordt men ...