X
Menu:
10 OKT 2019 Ga mee op café met Ringland en vzw Toestand

ACTIVITEIT- Verander Alles, Burgervuur, Ringland en vzw Toestand en willen met jou op café. Op donderdag 10 oktober om 19.30u in café Plein Publiek. Ook wel bekend als de mooiste serre van Brussel, pal in het Dynastiepaleis op de Kunstberg en vlak aan het station Brussel-Centraal. ...

01 OKT 2019 Trefdag over burgerbegroting in de praktijk

TREFDAG - Denk je er wel eens over na om jouw burgers inspraak te geven bij het invullen van jouw lokale begroting? Ben je bezig met het uitwerken van een eerste experiment of wil je graag bijleren van andere gemeenten met ervaring in participatief begroten? Dan ben je van harte welkom op de trefdag ...

03 SEP 2019 Burgervoorstellen vlotter op gemeenteraad?

Sinds begin 2019 is het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur van kracht. Op vlak van burgerparticipatie verdwenen alle detailregelingen met betrekking tot het recht om voorstellen en vragen van burgers op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. "Dat recht blijft onverkort", bevestigde bevoegd ...

28 JUN 2019 De permanente burgerraad

INTERVIEW - Deliberatieve democratie is weer helemaal terug van weggeweest. Met dank aan het nieuwe experiment in de Oostkantons, waar vanaf september gelote burgers mee mogen beslissen over het beleid van de Duitstalige gemeenschap. Tijd dus voor een gesprek met Yves Dejaeghere, die namens de G1000 ...

17 JUN 2019 TerZake-special over toekomst participatie

PUBLICATIE - Gisteren verschceen het tweede TerZakenummer van dit jaar bij onze abonnees. Dat is een themanummer rond de vraag 'Welke toekomst voor participatie?'. Deze special is een mix van visies op beleidsparticipatie, inspirerende praktijkverhalen en innovatieve participatievorm ...

10 MEI 2019 Lijststem: democratische vloek of zegen?

ANALYSE - Op 26 mei kan de kiezer zowel bovenaan een partijlijst of voor een individuele kandidaat van die lijst een stem uitbrengen. Die kandidatenlijsten tellen dan nog effectieve kandidaten en opvolgers. Maar kent die kiezer in feite wel de impact van die verschillende stemmogelijkheden? En wat g ...

03 MEI 2019 Vijf tips voor een inclusieve democratie

VERSLAG - Hoe geef je mensen met een migratieachtergrond een stem in het beleid? Nu gebeurt dat te weinig. Op maandag 29 april kwamen een aantal politici in het Brussels gemeenschapscentrum De Markten luisteren naar mensen uit het werkveld. Ervaringen uit de praktijk werden voer voor een stevig ...

23 APR 2019 De Burgeragenda: burgers bepalen waar de verkiezingen over gaan

ARTIKEL - De Burgeragenda is een participatief traject dat we opwerpen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Via de burgeragenda kunnen burgers enerzijds mee bepalen over welke hete hangijzers de campagne en de verkiezingen in hun gemeente moeten gaan. Anderzijds krijgen zij de mogelijkheid om ...

15 APR 2019 Het Ringland Boek: tips voor wakkere burgers

PUBLICATIE - De politieke impasse in het Oosterweeldossier verlamde jarenlang niet alleen het verkeer op de Antwerpse Ring, maar ook het maatschappelijk debat over de toekomst van Antwerpen. Ringland werd, samen andere actiegroepen, binnen enkele jaren tijd een gamechanger in deze ganse kwestie. ...

05 APR 2019 Inspiratienota voor een meer participatief lokaal beleid

PUBLICATIE - Sinds 1 januari 2019 verplicht het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur alle Vlaamse gemeenten om een ‘participatiereglement’ op te stellen. Daarin moeten zij duidelijk maken hoe ze burgerparticipatie organiseren in hun gemeente. De Wakkere Burger formuleerde, in samenspraak met ac ...