X
Menu:
05 MRT 2020 State of the Region #2 Hartje West-Vlaanderen

ACTIVITEIT - Zoek je als vrijwilliger, burger of cultuurprofessional een positief alternatief voor onze samenleving en wil je daarin daadkrachtiger worden? Werk je actief over de grenzen van wijk, gemeente, sector of thema heen? Of heb je die ambitie? Dan is onze tweede State of the Region iets voor ...

21 FEB 2020 Toekomstvisie op adviesraden

VISIE - Burgerparticipatie was ‘trending’ in de periode rond de lokale verkiezingen van 2018. Burgerbudget en deliberatieve participatie kregen hier en daar een plek in het  bestuursakkoord. Ook de adviesraden kwamen in het vizier, meestal vanuit de houding: ‘het moet anders e ...

20 FEB 2020 Eerste handvest voor burgerparticipatie in de stad Brussel

ANALYSE - Vrijdag 13 december 2019: op een plechtig moment ondertekende het Brusselse stadsbestuur een nieuw participatiehandvest. Dit document onderstreept de ambities om de banden met de inwoners sterker aan te halen. Het handvest zet in op transparantie en dialoog. Het wil de burgerparticipatie n ...

03 JAN 2020 Hoe kunnen lokale besturen ruimte maken voor burgerinitiatieven?

ONDERZOEK - Wat vinden burgerinitiatieven belangrijk in hun contact met de overheid? Wat hebben ze nodig om hun initiatief tot een (duurzaam) succes te maken? En vooral ook: hoe kunnen overheidsinstanties die bepaalde verwachtingen in de praktijk brengen? Een onderzoek van de Nederlandse Nationale o ...

30 DEC 2019 Decembernummer TerZake Magazine beschikbaar

PUBLICATIE - Eind december verscheen het nieuwste nummer van TerZake bij onze abonnees. Drie thema's staan daarin centraal: Hoe start je met een burgerbegroting? Hoe maak je ruimte voor burgerinitiatieven? En hoe ga je creatief en participatief om met lokale uitdagingen? 

05 DEC 2019 State of the Region #1 Oost-Brabant

ACTIVITEIT - Op 5 december 2019 werkt De Wakkere Burger, samen met andere partners, mee aan een inspiratie- avond in Aarschot. We mikken op alle believers in een maakbare samenleving, op voortrekkers van maatschappelijke projecten of burgerinitiatieven… Want: Transversaal is het nieuwe normaa ...

22 OKT 2019 Tweede verandercafé verzamelt resem tips voor burgerinitiatieven

ACTIVITEIT - Op 10 oktober 2019 verzamelde een twintigtal burgerinitiatieven op het tweede verandercafé van De Wakkere Burger en Socius Samen met Ringlander Pol van Steenvoort werden ervaringen uitgewisseld over een constructieve samenwerking met de overheid. Met Tine Declerck van Toestand vz ...

10 OKT 2019 Burger mag weer naar rechter in naam van lokaal bestuur

ARTIKEL - Het Grondwettelijk Hof geeft de burger de mogelijkheid terug om in naam van zijn gemeente naar de rechter te stappen, als zijn lokaal bestuur zelf niet optreedt tegen een onwettige situatie. De Vlaamse overheid nam deze ‘vertegenwoordiging in rechte van de gemeente’ niet mee ...

03 OKT 2019 Participatie in Vlaams regeerakkoord

ARTIKEL - Nu de nieuwe Vlaamse regering zijn toekomstplannen heeft uitgeschreven in een regeerakkoord, kon onze speurtocht beginnen naar nieuwe initiatieven op vlak van lokale burgerparticipatie. De oogst is niet zo groot. Niet helemaal onlogisch: lokale burgerbetrokkenheid krijgt vooral vorm in de ...

02 OKT 2019 Aan de slag met begrotingsparticipatie! Een inspiratienota voor lokale besturen

PUBLICATIE - Budgetbegrotingen worden populair in Vlaanderen. Niet alleen grootsteden als Antwerpen, Gent en Mechelen, maar ook kleinere gemeenten als Wortegem-Petegem, Zulte en Ronse lieten hun burgers al op verschillende manieren meepraten over de begroting. In een inspiratienota illustreert De Wa ...