X
Menu:
11 FEB 2019 Tinderdemocratie

OPINIE - Kortrijk legt met De Grote Bevraging vijf stellingen voor aan haar inwoners. Volgens politicoloog Nicolas Bouteca hangt de online bevraging echter met haken en ogen aan elkaar en kan ze nooit geloofwaardige resultaten opleveren.

24 JAN 2019 Problemen bij stemrecht voor niet-Belgen?

ENQUETE - Op 14 oktober 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Meer niet-Belgen dan ooit hebben zich geregistreerd als kiezer en trokken naar de stembus. De IK STEM OOK-campagne van De Wakkere Burger, ORBIT vzw en het Minderhedenforum riep trouwens ook op tot deelname. Na deze camp ...

21 JAN 2019 Bestuursdecreet laat burgers voorstellen doen voor beter Vlaams bestuur

WETGEVING - Einde 2018 keurde het Vlaams Parlement een nieuw Vlaams Bestuursdecreet goed. Dat nieuwe decreet vervangt sinds 1 januari 2019 een groot aantal bestaande regels voor de bestuurlijke organisatie in het Vlaamse Gewest.  Dat nieuwe decreet creëert ook een nieuw kanaal voor burg ...

17 JAN 2019 Bestuursdecreet wijzigt openbaarheidsregels

WETGEVING - Einde 2018 keurde het Vlaams Parlement een nieuw Bestuursdecreet goed. Dat nieuwe decreet vervangt sinds 1 januari 2019 een groot aantal bestaande regels voor de bestuurlijke organisatie in het Vlaamse Gewest. Zo zijn ook de regels uit het 'oude' openbaarheidsdecreet opgenomen en ...

10 JAN 2019 In voorbereiding: nieuwe advies-GPS voor adviesraden

PUBLICATIE - Wat is de snelste weg voor adviesraden naar een goed advies en invloed? Die vraag beantwoordde De Wakkere Burger in zijn publicatie: ‘Advies-GPS’, onze wegwijzer voor gemeentelijke adviesraden uit 2016. Ondertussen staat de wereld niet stil: regelgeving wijzigt, nieuwe ui ...

22 DEC 2018 Participatief begroten op schaal: kansen en uitdagingen voor kleinere gemeenten

Participatief begroten is maatwerk, daarom deden Wouter Van Dooren en collega’s onderzoek naar de mogelijkheid van een burgerbegroting op Vlaams niveau. Uit die studie vallen ook heel wat lessen te trekken voor burgerbegrotingen op kleinere schaal. Van Dooren doet de kansen en uitdag ...

21 DEC 2018 Decembernummer TerZake beschikbaar

PUBLICATIE - Het laatste TerZake-nummer van dit jaar is zonet verschenen. In het decembernummer lees je over burgerlijsten, burgerbegroting en de participatie-elite.

10 DEC 2018 Schijnkandidaten voor provincieraad

OPINIE – Begin december zijn de nieuwe provincieraden geïnstalleerd. De verkiezingen van die raden gebeuren een beetje buiten het licht van de mediaspotlights. Daarom dat het amper opviel dat een aantal grote namen uit de politiek ook kandidaat-provincieraadslid waren. Niet onlogisch: all ...

07 DEC 2018 EU-onderdanen kunnen hier stemmen op 26 mei

Komen er vervroegde federale verkiezingen aan of niet? Van één zaak zijn we helemaal zeker: op 26 mei 2019 zijn het alleszins Europese verkiezingen. EU-burgers die in ons land wonen kunnen ook hier deelnemen aan de stembusgang voor Europa. Zij kunnen dus hun stem uitbrengen op kan ...

04 DEC 2018 Nieuw Gents bestuur focust op participatie: kritische terug- en vooruitblik

INTERVIEW - Het kersverse Gentse stadsbestuur plaatst participatie hoog op de agenda, maar zal het nieuwe bestuur de nodige lessen trekken uit het verleden? Pascal Debruyne blikt kritisch terug op het Gentse Burgerbudget uit 2017.