X
Menu:

WORD VRIJWILLIGER

Wil jij mee beweging maken rond participatie? De Wakkere Burger kan altijd vrijwilligers gebruiken binnen zijn eigen werking, voor specifieke projecten of voor zijn tijdschrift TerZake. Ook een stageplaats kan overwogen worden. 

Je kan zowel een praktische meerwaarde betekenen door mee te werken als een inhoudelijke meerwaarde door nieuwe evoluties of goede praktijken te signaleren.  

Vrijwilligerswerk?

Ben je gebeten door participatie en actief burgerschap? Wil je je graag inzetten voor een sterkere betrokkenheid tussen burger en bestuur? Neem dan gerust contact op met De Wakkere Burger!

Misschien bestaat er wel een mooie 'match' tussen jouw interesses, ambities,... en enkele projecten of acties uit onze agenda. Lager op deze pagina vind je al enkele concrete ideeën. 

Interesse of meer info: Wim Van Roy, wim@dewakkereburger.be, 02-274.24.02

In ons netwerk?

Personen die professioneel of in hun vrije tijd actief zijn rond participatie, actief burgerschap, adviesraden... kunnen een erg nuttige rol spelen voor onze werking. De Wakkere Burger kan best wel 'antennes' gebruiken in de participatiepraktijk - bv. voor...

  • het signaleren van goede innovatieve praktijken, nieuwe evoluties,...
  • het aanbrengen van thema's voor ons tijdschrift TerZake

Interesse of meer info: Wim Van Roy, wim@dewakkereburger.be, 02-274.24.02

Modereren voor vragenplatform Hallo Politici?

In 2015 lanceerde De Wakkere Burger, samen met Ryckevelde vzw en Tree Company, het digitale vragenplatform 'Hallo Politici'. Dit initiatief wil de kloof tussen burgers en politici verkleinen: Iedereen kan vlot vragen stellen aan zijn verkozenen en kan vragen van anderen steunen.Als een vraag voldoende steun krijgt, sporen we de politici aan om een antwoord te geven.

Een belangrijk element bij dit project is de kwaliteitsbewaking van de binnenlopende vragen. Zo worden onbegrijpelijke vragen, scheldtirades en persoonlijke kwesties weggefilterd door vrijwillige moderatoren. We zijn steeds op zoek naar nieuwe moderatoren.

Interesse of meer info: Dieter Van de Putte, dieter@dewakkereburger.be, 02-274.24.05 

Meewerken aan TerZake Magazine?

Heb je interesse in burgerparticipatie en beleidsinvloed en vind je dat een specifiek thema, initiatief, project of participatievorm meer aandacht verdient? Of kruip je graag in je pen en wil je zelf een bijdrage leveren?  De TerZake-redactie staat altijd open voor nieuwe ideeën en geëngageerde auteurs die samen met ons mee willen nadenken over hoe we burger en bestuur dichter bij elkaar kunnen brengen.

Interesse of meer info: Lisa Schouppe, lisa@dewakkereburger.be