X
Menu:

WIE ZIJN WE?

De Wakkere Burger droomt van een sprankelende democratie waarin burgers mee-denken en mee-praten over het beleid. Of zelfs mee-werken. Een participatieve democratie dus!

Daarom zetten wij ons in voor de versterking van de 'samenspraak' tussen burger en bestuur, de verspreiding van nieuwe participatievormen en de ondersteuning van actieve burgers.

Activiteiten

De opdracht van De Wakkere Burger vertaalt zich in de praktijk in een breed gamma aan informatie- en ondersteuningsactiviteiten:

 • Educatieve activiteiten: lezingen, vormingen, studiedagen en trefmomenten...
 • Advies en concrete begeleiding voor burgergroepen, adviesraden, lokale overheden en middenveldsorganisaties  
 • Publicaties: een eigen kwartaaltijdschrift TerZake Magazine, een e-nieuwsbrief,... en boekjes zoals 'Advies-GPS'
 • Campagnes en acties zoals 'Hallo Politici' waarmee we burger en politiek dichter bij elkaar willen brengen, en Burgervuur, een netwerk van actieve burgers die hun acties en strategieën delen.

Missie en visie

De Wakkere Burger is een ongebonden organisatie die sterk gelooft in pluralistische samenwerking. De organisatie gelooft in de waarde van een participatieve bestuurscultuur omdat participatie zorgt voor:

 • een democratisering van het bestuur, omdat alle maatschappelijke groepen dan hun zeg kunnen doen - ook groepen die wat verder van de macht zijn verwijderd 
 • meer burgerbetrokkenheid bij het beleid
 • een betere inhoudelijke kwaliteit van het beleid, omdat alle betrokkenen hun ideeën, suggesties, ervaringen en terreinkennis kunnen inbrengen
 • een meer gedragen beleid, omdat alle opinies, alternatieven en argumenten duidelijk worden doorgepraat met de burgers
 • empowerment van betrokken individuen, omdat zij bijleren over vergaderen, invloed op de besluitvoming,...

Daarom ijvert De Wakkere Burger voor volgende principes:

 •  een democratische, transparante en participatieve mentaliteit bij beleidsmakers
 •  participatie via kwalitatieve, toegankelijke en eerlijke processen
 •  participatie gericht op gedragen en onderbouwde voorstellen
 •  participatie met een brede en diverse betrokkenheid. 

Bestuur en Algemene Vergadering

Raad van Bestuur    
Jan Bauwens (vz)              Francis Stroobants (secr)   Trees Bauwens                         

Renaat Roels

 

Lien Wauters

 

 
A. V.     
Mathijs Buts Didier Caluwaerts Bernard Daelemans
Peter Dauwe Soetkin Goris Eric Goubin
Herman Lauwers Bart Noels Michiel Nuytemans
Herwig Reynaert Mark Suykens Erik Tamboryn
  Sander Van Parys

 

Team

Onze medewerkers vind je op de 'Contactpagina'

Geschiedenis

De Wakkere Burger is ontstaan uit de Stichting-Lodewijk de Raet (nu: Kwadraet). Deze volkshogeschool was in de jaren 1960 en '70 nauw betrokken bij de oprichting en ondersteuning van de eerste gemeentelijke cultuurraden. Meer en meer weerklonk in die jaren de roep naar 'inspraak'. Daarom lanceerde de Stichting een grote campagne voor de lokale verkiezingen van 1982. Titel: 'De Wakkere Burger'.

Een permanent ondersteuningscentrum voor participatie leek toen een nuttig initiatief: het signaal voor de start van de autonome VZW De Wakkere Burger in januari 1983. De nieuwe organisatie haalde in de jaren 1980 en '90 regelmatig de krantenkoppen met haar eisen voor meer inspraak in het beleid, ombudsdiensten, inzagerecht in bestuursdocumenten,... 

Tegen het einde van de jaren 1990 was De Wakkere Burger vooral actief als een bureau dat lokale besturen bijstond als communicatie- en participatiebegeleider; bv. bij de opmaak van Ruimtelijke Structuurplannen.

Na 2000 werd dit spoor definitief verlaten. De Wakkere Burger mikte weer op een meer sociaal-culturele insteek: opnieuw volle aandacht voor groepen en structuren van burgers die hun stem willen laten horen. De Wakkere Burger werd sindsdien één van de referenties in Vlaanderen voor de ondersteuning van gemeentelijke adviesraden.

In de komende jaren wil De Wakkere Burger enkele nieuwe accenten leggen en nauwer aansluiting vinden bij nieuwe evoluties. Dit zijn de krachtlijnen van onze plannen voor de periode 2016-2020:

 • nadruk op informele en bottom-up participatie, in plaats van formele overlegstructuren
 • nadruk op de introductie van innovatieve participatietechnieken
 • nadruk op de aanwezigheid van de eigen mening en visie in publiek debat en media

De Wakkere Burger is op dit moment een 'sociaal-culturele beweging' - erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Ons beleidsplan 2016-2020 vind je in de marge als bijlage.

Vanaf 2021 werken we met een nieuw vijfjarenplan. De inhoud daarvan wordt dit najaar gefinaliseerd.

Privacy

DE WAKKERE BURGER VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U vindt in de privacyverklaring (bovenaan rechtermarge van deze pagina) de nodige informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.