X
Menu:

TERZAKE MAGAZINE

TerZake is een kwartaaltijdschrift vol diepgaande dossiers over participatie, democratie en lokaal beleid: bv. over adviesraden en meerjarenplanning, omgaan met mondige burgers, bottom-up participatie, diverse betrokkenheid,...

Deze uitgave mikt altijd op een goede mix tussen praktijk, visie en reflectie. Een interessant blad voor zowel overheden als actieve burgers.

TerZake lezen?

TerZake Magazine wordt gerealiseerd i.s.m. juridische uitgeverij Die Keure.

 

 • Een jaarabonnement kost 94 euro 
 • Een groepsabonnement (vanaf 5) kost 72 euro
 • Een los nummer kost 25 euro

Bestellen doe je via abonnementen@diekeure.be of lisa@dewakkereburger.be.

TerZake Magazine is ook raadpleegbaar in een aantal bibliotheken. (zie bijlage)

 

TerZake Archief

Hieronder vind je de thema's van de dossiers uit de meest recente TerZake-nummers. In de marge rechts kan je doorklikken naar de volledige inhoudstafels (pdf).

 

TerZake 2019/2

Welke toekomst voor participatie?

 • Interessante visies
 • Lokale praktijkverhalen
 • Nieuwe participatiemethodieken

TerZake 2019/1

 • Wonen en participatie
 • Laboratoria Mobiele Alternatieven
 • De vierde macht

TerZake 2018/4

Burgerlijsten

Begrotingsparticipatie

De Participatie-elite

TerZake 2018/3

Een algemene kijk

Rol gemeenteraad(sleden)

Fusies

Uitdagingen participatie

TerZake 2018/2

De Participatie Studio

Burgervuur

Vlaamse resoluties over participatie

TerZake 2018/1

Burgervuur

Decreet Lokaal Bestuur

Lokaal migratiebeleid onder de loep

TerZake 2017/4

 • Commons stad van de toekomst
 • Open communicatie met de burger
 • Bemiddelingstechnieken bij participatie
 • Hallo politici live: right on track

TerZake 2017/3

Burgerinitiatieven ondersteunen (deel II)

Gluren bij de buren

Naar een transparante gemeentebegroting

TerZake 2017/2

Verkiezingsmemorandum

Burgerinitiatieven ondersteunen (deel I)

Onderzoek: participatie en diversiteit

TerZake 2017/1

Sportraden in beweging

Openbaarheid en transparantie

Right to Challenge: ook in Vlaanderen?

TerZake 2016/4

Bedrijfsleven, burger en participatie

Vernieuwing in jeugdraden

Gezinsondersteuning en participatie

Smart Cities, Smart Citizens

TerZake 2016/3

Burgerinitiatieven en beleidsimpact

Participatie en inspraak op het platteland

Doe-democratie: vloek of zegen voor burgers?

TerZake 2016/2

Participatie en eigenbelang

Regionale volksraadpleging

Nuit Debout: burgers nemen het woord

Dwarsliggers voor het opbouwwerk

TerZake 2016/1 

Reeks: kernthema's participatie

Diversiteit in adviesraden

Gemeente en socialemediagebruik

Investeren in coöperaties

 

 

TerZake 2015/4

Ruimtebeleid en burgerinitiatieven

Burgers durven dromen

Coöperaties en gemeentebesturen

Asiel en engagement

 

TerZake 2015/3

Buurtrechten

Civic crowdfunding

Energietransitie

Hallo politici: burgers en politici getuigen

TerZake 2015/2

Sociaal overleg in onze democratie

De burger als buurtvernieuwer

Via co-creatie naar een kwaliteitsvolle ouderenzorg

Participatie en bemiddeling

TerZake 2015/1

Burgers beslissen over begroting

Vrijwilligers: lijm tussen burger en bestuur

Juridische actie: juiste weg om beleid te bepalen?

Ondernemen met een handicap

Meewerken aan TerZake Magazine?

Heb je interesse in burgerparticipatie en beleidsinvloed en vind je dat een specifiek thema, initiatief, project of participatievorm meer aandacht verdient? Of kruip je graag in je pen en wil je zelf een bijdrage leveren? Neem dan contact op met lisa@dewakkereburger.beDe redactie staat altijd open voor nieuwe ideeën en geëngageerde auteurs die samen met ons mee willen nadenken over hoe we burger en bestuur dichter bij elkaar kunnen brengen.