X
Menu:

TERZAKE MAGAZINE

TerZake is een kwartaaltijdschrift vol diepgaande dossiers over participatie, democratie en lokaal beleid: bv. over adviesraden en meerjarenplanning, omgaan met mondige burgers, bottom-up participatie, diverse betrokkenheid,...

Deze uitgave mikt altijd op een goede mix tussen praktijk, visie en reflectie. Een interessant blad voor zowel overheden als actieve burgers.

TerZake lezen?

TerZake Magazine wordt gerealiseerd i.s.m. juridische uitgeverij Die Keure.

 

 • Een jaarabonnement kost 94 euro 
 • Een groepsabonnement (vanaf 5) kost 72 euro
 • Een los nummer kost 25 euro

Bestellen doe je via abonnementen@diekeure.be of lisa@dewakkereburger.be.

TerZake Magazine is ook raadpleegbaar in een aantal bibliotheken. (zie bijlage)

 

TerZake Archief

Hieronder vind je de thema's van de dossiers uit de meest recente TerZake-nummers. In de marge rechts kan je doorklikken naar de volledige inhoudstafels (pdf).

 

TerZake 2020/3

 • Buurtbudget op het platteland
 • Actievoeren in coronatijden
 • Creatief naar de buurt

TerZake 2020/2

 • Participatie in coronatijden
 • Kerken en participatie
 • Right to Challenge in het Vlaams beleid

TerZake 2020/1

 • Burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk
 • Dynamische dorpen
 • Inspiratie voor adviesraden

TerZake 2019/4

 • Starten met een burgerbegroting
 •  Ruimte maken voor burgerinitiatieven
 • Creatief met lokale uitdagingen
 • Boekbespreking: de participatieve omslag

TerZake 2019/3

 • Stadsgesprekken over de toekomst
 • Burgerpanels
 • Diverse betrokkenheid in organisaties

TerZake 2019/2

Welke toekomst voor participatie?

 • Interessante visies
 • Lokale praktijkverhalen
 • Nieuwe participatiemethodieken

TerZake 2019/1

 • Wonen en participatie
 • Laboratoria Mobiele Alternatieven
 • De vierde macht

Meewerken aan TerZake Magazine?

Heb je interesse in burgerparticipatie en beleidsinvloed en vind je dat een specifiek thema, initiatief, project of participatievorm meer aandacht verdient? Of kruip je graag in je pen en wil je zelf een bijdrage leveren? Neem dan contact op met lisa@dewakkereburger.beDe redactie staat altijd open voor nieuwe ideeën en geëngageerde auteurs die samen met ons mee willen nadenken over hoe we burger en bestuur dichter bij elkaar kunnen brengen.