X
Menu:

KENNISCENTRUM

Onder 'zoek op thema' vind je heel wat inhoudelijke informatie, tips, praktijkverhalen en meningen over burgerparticipatie en beleidsinvloed. Je kan artikels filteren op onderwerp. 

Onder 'zoek op aanbod' vind je een antwoord op de vraag: Waarover kan ik info, vorming en ondersteuning aanvragen bij De Wakkere Burger?  Klik via de icoontjes door naar ons aanbod per thema.

Kritische blik op participatiesamenleving en buurtrechten.

Opvallende trend: in plaats van 'mee-praten' gaat burgerparticipatie meer en meer over 'mee-werken' aan het beleid. Deze evolutie richting 'doe-democratie' vormt in enkele buurlanden zelfs de onderbouw van het officiële overheidsbeleid: bv. de Engelse ‘Big Society’ en de Nederlandse ‘participatiesamenleving’. Doel: een slankere overheid die meer initiatief laat aan de samenleving. 

In deze context ontstaan nieuwe verhoudingen tussen burger en bestuur. Via het zogenaamde 'right to challenge' (of ‘buurtrecht’) kunnen bewoners of comités zelf diensten en initiatieven overnemen  van de overheid wanneer zij denken een betere dienstverlening te kunnen voorzien. 

Voorstanders spreken over een minder betuttelend en minder bureaucratisch alternatief voor de verzorgingsstaat. Critici spreken over een verdoken besparingsoperatie. Zo organiseerden wij in november 2014 een reflectie- en debatnamiddag over dit thema in het Brussels Muntpunt.

De Wakkere Burger volgt deze materie verder op. Zeker nu de Vlaamse overheid het 'right to challenge' in 2016 opnam in haar groenboek voor een beter beleid.