X
Menu:

TREFMOMENTEN

Burgervuur wil meer zijn dan alleen een online verzameling van goede praktijken. We willen dit initiatief laten uitgroeien tot een participatief traject vol ontmoeting en uitwisseling. De bottom-up signalen uit deze momenten nemen we mee naar het (lokaal) beleid. Eerste resultaat: een inspiratienota met aanbevelingen voor een meer participatief bestuur.

Trefmomenten

Burgervuur wil krachten bundelen om ontmoeting en uitwisseling te stimuleren tussen burgerinitiatieven. 

  • In samenwerking met Socius lanceren we alvast een reeks inspirerende Verandercafés waar we de veranderaars van deze wereld samenbrengen op café om het tussen pot en pint te hebben over een aantal prangende vragen waar ze mee zitten. Meer info volgt!
  • Heb jij als organisatie of burgerinitaitief interesse om samen met Burgervuur actieve burgers samen te brengen rond een bepaalde kwestie of thema? Neem dan contact op met lisa@dewakkereburger.be 02/274 24 04.

Wat voorafging

Hoe kunnen nieuwe gemeentebesturen, nieuwe parlementen en regeringen werk maken van een meer burgergericht bestuur? Wat verwachten actieve burgers van hun overheid?  Maar ook ... Welke decretale minimumregels zijn van toepassing? Op zoek naar een antwoord op deze vragen gingen we te rade bij actieve burgers, burgeriniatieven en participatie-experten. 

  • Een eerste trefdag op 26 mei 2017.
  • Een brede bevraging via deze enquête.
  • Een aantal denkmomenten om de input uit onze enquête verder uit te werken.

Eerste resultaat: een inspiratienota voor lokale besturen met tips en aanbevelingen voor een meer participatief bestuur.