X
Menu:

TREFMOMENTEN

Burgervuur wil meer zijn dan alleen een online verzameling van goede praktijken. We willen dit initiatief laten uitgroeien tot een participatief traject vol ontmoeting en uitwisseling. Eerste stap was een trefdag op zaterdag 26 mei 2018.

Maar er staat de komende maanden nog heel wat op stapel. De Wakkere Burger bereidt een inspiratienota voor met concrete aanbevelingen voor een betere participatiedemocratie.

Brede bevraging

Nu in 2019 zowel nieuwe gemeentebesturen als nieuwe parlementen en regeringen aan de slag gaan, wil 'Burgervuur' tips en aanbevelingen formuleren voor deze beleidsmakers: Hoe kunnen zij werk maken van een meer burgergericht bestuur? Welke decretale minimumregels zijn nog nodig? ... Wij willen graag uw mening kennen aan de hand van deze bevraging.

Open denkmomenten

Met de input uit deze brede bevraging gaan we in oktober en november aan de slag tijdens een aantal denkmomenten om zo bottom-up onze politici te inspireren met onderbouwde ideeën.

Burgervuur-memorandum

Al deze ideeën zullen resulteren in een burgervuur-memorandum dat we na de de verkiezingen zullen presenteren aan onze kersverse beleidsmakers.

 

Meer info volgt ...