X
Menu:

TREFMOMENTEN

Burgervuur wil meer zijn dan alleen een online verzameling van goede praktijken. We willen dit initiatief laten uitgroeien tot een participatief traject vol ontmoeting en uitwisseling. Eerste stap: een trefdag op zaterdag 26 mei 2018.

Die trefdag heeft een dubbel doel. We maken niet alleen ruimte voor uitwisseling en kennismaken, maar willen de aanwezige actieve burgers ook bevragen. Welke ideeën hebben zij voor een meer open, participatief beleid? Wat kunnen beleidsmakers daarvoor nog beter doen? Tegen 2019 willen we immers klaar staan met een duidelijk burgersignaal, zowel voor de nieuwe gemeentebesturen als voor nieuwe regeringen later dat jaar. 

Programma

13u30  Welkom: Wim Van Roy, coördinator De Wakkere Burger vzw

13u45 Vier inspirerende burgerinitiatieven pitchen hun project

Wat is hun doelstelling en realisatie? Wat maakte van hun initiatief een succes en welke knelpunten hebben ze ervaren? Welke uitdagingen zien ze nog?

14u30  Drie burgerateliers over burgerinitiatieven en hun relatie met het (lokaal) beleid.

  • Burgeratelier 1: Hoe versterk je de dialoog tussen burgerinitiatieven en beleidsmakers?
  • Burgeratelier 2: Burgersignalen aan de overheid: Welke (andere) regelgeving is nodig voor een meer open en participatief beleid? Welke drempels moeten weg?
  • Burgeratelier 3: Wat zijn do's and dont's voor een geslaagd burgerinitiatief? Een interactief gesprek a.h.v. drie concrete cases
    • Actiegroep Daedalus: Hoe slaag je er in om binnen een groep met diverse belangen draagvlak te krijgen voor jouw idee? (Erik Tamboryn, initiatiefnemer Daedalus en auteur van het boek: Activist. Je hebt gelijk, maar hoe krijg je gelijk?)
    • Tuinstad Antwerpen: Hoe ga je als burger om met het realiseren van korte successen voor je project en de ontwikkeling van een bredere (langetermijn)-visie voor je wijk of stad? (Koen Wynants, initiatiefnemer van commonslab Antwerpen, een experiment dat samenwerking in de stad wil heruitvinden.
    • Case 3: Nog te bevestigen

15u45  Eindnoot

Wat zijn de grote uitdagingen voor burgerinitiatieven die willen wegen op het beleid?  Een aantal concrete tips om als burgerinitiatief mee aan de slag te gaan. 

16u  Prijsuitreiking 

Heel wat burgerinitiaven deelden hun aanpak en ervaring op het burgervuur-platform. De door een jury best gevonden projecten of initiatieven worden in de bloemetjes gezet.

16u30  Receptie

Praktisch

Wanneer?  Op zaterdag 26 mei 2018, van 13u30 tot 16u30

Waar?  Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Inschrijven? Verplicht, via deze link