X
Menu:
02
MEI
2018

BURGERINITIATIEVEN KAN JE OOK STIMULEREN VIA ALTERNATIEVE MUNTEN

VORMING - Burgerinitiatieven kan men ook stimuleren via alternatieve munten. Steeds meer lokale besturen voeren een gemeenschapsmunt in als een innovatieve beleidshefboom om lokale doelstellingen te realiseren, bv. om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, om buurtgerichte zorg te faciliteren, om duurzame initiatieven te steunen,…

LEES VERDER

Met een gemeenschapsmunt kan ook de lokale economie worden gestimuleerd, of burgers kunnen worden gestimuleerd om taken op te nemen die noch door de overheid, noch door de markt worden opgenomen. Met de vorming ‘Gemeenschapsmunten voor beginners’ wordt de basis meegegeven van het werken met een gemeenschapsmunt: wat zijn de mogelijkheden, hoe werkt het, wie betrek je, hoe begin je eraan, wat zijn de valkuilen, … Zowel theorie als praktijk komen aan bod. De opleiding wordt gegeven door Muntuit.

Praktisch

Wanneer? 29 mei 2018

Waar? Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent (vlakbij Sint-Pieters station)

Voor wie? 

  • managementleden en beleidsmedewerkers van lokale besturen en organisaties
  • projectmedewerkers actief rond buurtbeheer, participatie, transitie, lokale handel of zorg
  • geïnteresseerde burgers

Inschrijven? Voor 11 mei via dit formulier.

Meer informatie? Sander Van Parijs, sander@muntuit.be, 0487/29 65 35

 

Copyright foto: Samenlevingsopbouw Gent

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.