X
Menu:
10
APR
2018

DE KRACHT VAN EEN 'KLEIN IDEE'

INTERVIEW -  Hoe bereik je als burgerinitiatief een breder publiek dan de usual suspects? Op een moeilijke vraag krijg je soms een 'eenvoudig' antwoord. Zo had Alexia Leysen (29), initiatiefnemer van Dagen Zonder Vlees, niet meer dan een Facebookoproep nodig om de bal aan het rollen te brengen. In een interview geeft ze een paar nuttige tips over wat je best wél en niet doet om je doel te bereiken.

LEES VERDER

Dagen Zonder Vlees roept op om gedurende veertig dagen, tijdens de vastenperiode, met zoveel mogelijk mensen wat minder vlees en vis te eten. Een op het eerste zicht moeilijke opdracht: Hoe maak je mensen namelijk bewust van een grote problematiek als de impact van vleesconsumptie op het milieu? En hoe spoor je ze aan tot minder vlees eten? Na zes jaar kan Alexia Leysen alvast trots terugblikken. “We hebben een frisse golf van bewustwording, inspiratie én gedragsverandering rond duurzame voeding teweeggebracht. Een tachtigtal bekende mensen hebben zich achter onze campagne geschaard. En de thematiek leefde in kranten, tijdschriften, sociale media, blogs, restaurants, universiteiten, scholen, bedrijven, supermarkten, in het parlement, aan de cafétoog en vooral… rond de keukentafel.” Dat de vleesconsumptie de voorbije vijf jaar nergens zo sterk gedaald is in Europa dan in België is voor haar de kers op de taart.

Positieve boodschap

Als je terugblikt op al die jaren, wat vind je dan zelf de sterke punten van Dagen Zonder Vlees?
Leysen:
 Onze oproep om mee te doen als groep was een echt succes. Het samen meedoen als gezin, universiteit, klas, bedrijf of krantenredactie creëert een soort van verbondenheid dat heel aanstekelijk is. Mensen zetten elkaar aan om mee te doen. Ik geloof ook heel erg in de kracht van een positieve boodschap. We laten mensen zien dat minder vlees eten niet alleen gezond is, maar ook goedkoper en lekker. Zo zien mensen de voordelen voor hun eigen leven en dat werkt inspirerend. Het heeft ook sneller een lange termijneffect want mensen doen het voor zichzelf. De nadruk leggen op voordelen is denk ik een interessante strategie voor alle burgerinitiatieven die zich engageren voor een duurzame samenleving. 

Maar ook je initiatief laagdrempelig houden is erg belangrijk om een breed publiek te bereiken. Iedereen, ook de grote vleeseter, moest gemakkelijk kunnen meedoen. Voor een Philippe Geubbels bijvoorbeeld, die drie keer per dag vlees eet, is één dag geen vlees eten al een overwinning. En door ook deze inspanning te waarderen laat je zien dat iedereen mee het verschil kan maken. Want alles begint bij nieuwe gewoonten creëren.

Deksel op de neus

Heb je tijdens al die jaren ook knelpunten ervaren?
Leysen:
Uiteraard. Van zodra iets succes heeft, krijg je ook kritiek. Je krijgt meermaals het deksel op de neus, komt mensen tegen die zich verzetten of je initiatief onnozel vinden. Je ontdekt dat het systeem niet meewerkt. Die hindernissen zijn een grote valkuil want ze werken ontmoedigend. Gelukkig hebben wij vooral energie geput uit de positieve reacties die we kregen van mensen. En dat was een grote kracht. We keken meer naar wat we wél kunnen veranderen dan naar wat niet.

Hebben jullie ingezet op samenwerking met derden?
Leysen:
We zijn geen officiële samenwerking aangegaan, maar hebben wel veel gepraat met mensen en contacten gelegd met verschillende organisaties die onze boodschap mee wilden verspreiden. Bij bewustwording draait alles om communicatie. De media zijn daarvoor een erg interessant middel. En hoe meer mensen er op de kar springen, hoe beter. Maar er is ook niet één weg. Je moet met gezond verstand praten met veel mensen en zien wat je er uit kan halen. Veel mensen geven andere feedback en denken vanuit een verschillend perspectief. Die brede waaier maakt het interessant omdat de samenleving ook bestaat uit burgers met verschillende behoeften.

Hand in eigen boezem

In jullie laatste nieuwsbrief benadrukte je dat verandering van alle kanten moet komen. Wat bedoel je daar precies mee?
Leysen:
Ik vind het jammer dat er zo vaak wordt gewezen naar de andere kant, want dan gebeurt er weinig. Dagen Zonder Vlees vertrekt vanuit een andere ingesteldheid. We reiken onze hand uit naar politici, bedrijven en andere mogelijke partners, maar steken even goed de hand in eigen boezem. Door zelf minder vlees te eten hopen we dat politici en bedrijven mee op de kar springen en vanuit hun positie kijken wat ze kunnen doen.

Heb je zelf een tip of boodschap voor burgers die staan te popelen om een eigen initiatief te nemen?
Leysen:
Laat je niet afschrikken door de grootsheid van het probleem dat je wil aanpakken. Het is niet erg om klein te beginnen. Veel succesvolle initiatieven zijn ontstaan uit een simpel idee of een kleine actie. Ik zou dus zeggen: doe gewoon en bouw stap voor stap verder aan je verhaal.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.