X
Menu:
08
MRT
2018

TIEN INITIATIEVEN, EEN EERSTE STAND VAN ZAKEN.

ANALYSE - Een interessante mix van tien burgerinitiatieven zette als eerste de stap om hun actie op Burgervuur te delen. Waar het ene initiatief strijdt voor meer transparantie, maakt het andere van een leegstaand stationsgebouw dé katalysatorplek voor burgerinitiatieven die allerhande activiteiten organiseren. Nog een ander toont met zijn project dat landbouw op een totaal andere manier kan worden georganiseerd. Opvallend: hoewel de thema's en doelstellingen erg verschillen, zien we ook veel gelijkenissen onder deze initiatieven. We maken voor u overzicht met een aantal opmerkelijke succesfactoren en uitdagingen.

LEES VERDER

Succesfactoren

 

  • Veel trekkers verdiepen zich in hun thema of uitdaging, slagen er in een 'machtsbasis' te verwerven en vertonen een langdurig en intens engagement. 
  • Een onderbouwd alternatief voorstel werkt vaak beter dan kritiek op een overheid. Onder meer de initiatieven Leuven2030, Ringland en De Landgenoten hebben dit alvast meegenomen in hun strategie. 
  • Vrijwel elk ingezonden initiatief zet in op partnerschappen met middenveldorganisaties, lokale overheid, bedrijven en/of vrijwilligers. Dat blijkt voor velen geen opdracht, maar een evidentie. Zo biedt samenwerking niet alleen een (tijdelijk) antwoord op uitdagingen, het helpt ook om breder te denken, meer mensen te bereiken en draagvlak te creëren voor je idee of activiteit. 
  • Verzorgde en doordachte communicatie is onmiskenbaar een troef: om je project bij jouw doelpubliek in de verf te zetten, maar ook om potentiële partners te overtuigen mee te stappen in jouw verhaal. Ook kan het helpen om aandacht te krijgen in de media.
  • Steun van de stad of gemeente maakt dingen mogelijk en geeft zuurstof aan burgerinitiatieven. Een centraal bevoegde ambtenaar die burgerparticipatie of wijkwerking opvolgt kan volgens de trekkers van Pand 10 initiatieven op lange termijn een stevige duw in de rug geven.

Uitdagingen

  • Veel initiatieven krijgen hulp van de onvoorwaardelijke inzet van vrijwilligers. Die blijken onmisbaar. Wel vragen een aantal burgers zich af of dit engagement op lange termijn wel valt vol te houden? 
  • Een breed publiek bereiken en draagvlak creëren blijft voor veel initiatieven een uitdaging.
  • Samenwerking biedt veel voordelen, maar er zijn ook valkuilen. In hun zoektocht naar financiële steun gaan sommige burgers aankloppen bij hun lokaal bestuur, anderen zoeken alternatieve wegen zoals crowdfunding. Maar gezien die steun vaak van tijdelijke aard is, is het zeer de vraag of een duurzaam initiatief opbouwen mogelijk is. Ook bestaat het risico dat de verschillende partners niet op gelijke voet staan.