X
Menu:

Nieuws

Hier lees je allerlei nieuws over burgerinitiatieven en hun impact op het beleid: extra do's and dont's van doeners en denkers over participatie, boeiende tips en opinies.. maar vooral ook het laatste nieuws over onze Burgervuur-acties.

02 APR 2020 Burgerinitiatief Canal it Up over de weg naar overbodigheid

INTERVIEW - Soms moet je je handen vuil maken om iets te bereiken. Het zou het motto kunnen zijn van Canal it Up, een initiatief van burgers die regelmatig met een kajak het kanaal van Brussel op trekken om het ronddrijvende afval te verzamelen. Voor sommigen zal dat misschien niet zo aantrekkelijk ...

25 FEB 2020 Drie tips voor burgerinitiatieven en overheden in hun omgang met vrijwilligers

ARTIKEL - Heel wat burgerinitiatieven bestaan dankzij hun zeer gedreven vrijwilligers. Toch gaat de omgang met vrijwilligers wel vaker gepaard met een heuse zoektocht naar een engagement op maat. Volgens expert vrijwilligersbeleid Joris Piot kan zowel het burgerinitiatief als de overheid hier een wa ...

22 OKT 2019 Tweede verandercafé verzamelt resem tips voor burgerinitiatieven

ACTIVITEIT - Op 10 oktober 2019 verzamelde een twintigtal burgerinitiatieven op het tweede verandercafé van De Wakkere Burger en Socius Samen met Ringlander Pol van Steenvoort werden ervaringen uitgewisseld over een constructieve samenwerking met de overheid. Met Tine Declerck van Toestand vz ...

14 APR 2019 Het Ringland-boek: tips voor wakkere burgers!

PUBLICATIE - De politieke impasse in het Oosterweeldossier verlamde jarenlang niet alleen het verkeer op de Antwerpse Ring, maar ook het maatschappelijk debat over de toekomst van Antwerpen. Ringland werd, samen andere actiegroepen, binnen enkele jaren tijd een gamechanger in deze ganse kwestie. In ...

08 APR 2019 Inspiratienota voor een meer participatief bestuur

PUBLICATIE - Sinds 1 januari 2019 verplicht het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur alle Vlaamse gemeenten om een ‘participatiereglement’ op te stellen. Daarin moeten zij duidelijk maken hoe ze burgerparticipatie organiseren in hun gemeente. De Wakkere Burger formuleerde, in samenspraak met ac ...

07 SEP 2018 Heb jij suggesties voor meer en betere participatie?

OPROEP - Met het project Burgervuur wil De Wakkere Burger vzw burgerinitiatieven en -participatie versterken. Nu in 2019 zowel nieuwe gemeentebesturen als nieuwe parlementen en regeringen aan de slag gaan, wil 'Burgervuur'  tips en aanbevelingen formuleren voor deze beleidsmakers: Hoe k ...

22 JUN 2018 Relaas van een eerste geslaagde burgervuur-trefdag

VERSLAG - Nieuwe burgerinitiatieven leren kennen, inspiratie opdoen en ervaring uitwisselen: het zijn slechts een aantal redenen waarom een honderdtal burgers op zaterdagnamiddag 26 mei naar het Vlaams Parlement afzakte. Welke prangende vragen kwamen aan bod? Welke tips werden aan elkaar doorgegeven ...

02 MEI 2018 Burgerinitiatieven kan je ook stimuleren via alternatieve munten

VORMING - Burgerinitiatieven kan men ook stimuleren via alternatieve munten. Steeds meer lokale besturen voeren een gemeenschapsmunt in als een innovatieve beleidshefboom om lokale doelstellingen te realiseren, bv. om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, om buurtgerichte zorg te faciliteren, om ...

01 MEI 2018 Kom naar onze eerste Burgervuur-trefdag

ACTIVITEIT - Burgervuur wil meer zijn dan alleen een online verzameling van goede praktijken. We willen dit initiatief laten uitgroeien tot een participatief traject vol ontmoeting en uitwisseling. Eerste stap: een trefdag op zaterdag 26 mei 2018.