X
Menu:

Nieuws

Hier lees je allerlei nieuws over burgerinitiatieven en hun impact op het beleid: extra do's and dont's van doeners en denkers over participatie, boeiende tips en opinies.. maar vooral ook het laatste nieuws over het verloop van de Burgervuur-campagne.

08 APR 2019 Inspiratienota voor een meer participatief bestuur

Sinds 1 januari 2019 verplicht het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur alle Vlaamse gemeenten om een ‘participatiereglement’ op te stellen. Daarin moeten zij duidelijk maken hoe ze burgerparticipatie organiseren in hun gemeente. De Wakkere Burger formuleerde, in samenspraak met actieve burgers ...

07 SEP 2018 Heb jij suggesties voor meer en betere participatie?

Met het project Burgervuur wil De Wakkere Burger vzw burgerinitiatieven en -participatie versterken. Nu in 2019 zowel nieuwe gemeentebesturen als nieuwe parlementen en regeringen aan de slag gaan, wil 'Burgervuur'  tips en aanbevelingen formuleren voor deze beleidsmakers: Hoe kunnen zij ...

22 JUN 2018 Relaas van een eerste geslaagde burgervuur-trefdag

Nieuwe burgerinitiatieven leren kennen, inspiratie opdoen en ervaring uitwisselen: het zijn slechts een aantal redenen waarom een honderdtal burgers op zaterdagnamiddag 26 mei naar het Vlaams Parlement afzakte. Welke prangende vragen kwamen aan bod? Welke tips werden aan elkaar doorgegeven? Welke ui ...

02 MEI 2018 Burgerinitiatieven kan je ook stimuleren via alternatieve munten

VORMING - Burgerinitiatieven kan men ook stimuleren via alternatieve munten. Steeds meer lokale besturen voeren een gemeenschapsmunt in als een innovatieve beleidshefboom om lokale doelstellingen te realiseren, bv. om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, om buurtgerichte zorg te faciliteren, om ...

01 MEI 2018 Kom naar onze eerste Burgervuur-trefdag

Burgervuur wil meer zijn dan alleen een online verzameling van goede praktijken. We willen dit initiatief laten uitgroeien tot een participatief traject vol ontmoeting en uitwisseling. Eerste stap: een trefdag op zaterdag 26 mei 2018.

27 APR 2018 De tweede lichting medailles gaan naar ...

WEDSTRIJD - Op regelmatige basis surft De Wakkere Burger door de reeks initiatieven op zoek naar een opvallende en originele manier van beleidsparticipatie. We lichten er telkens een aantal uit en markeren ze met een gouden 'medaille'.

10 APR 2018 De kracht van een 'klein idee'

INTERVIEW -  Hoe bereik je als burgerinitiatief een breder publiek dan de usual suspects? Op een moeilijke vraag krijg je soms een 'eenvoudig' antwoord. Zo had Alexia Leysen (29), initiatiefnemer van Dagen Zonder Vlees, niet meer dan een Facebookoproep nodig om de bal aan het rollen te ...

09 APR 2018 En de allereerste medailles gaan naar ...

WEDSTRIJD - Op regelmatige basis surft De Wakkere Burger door de reeks initiatieven op zoek naar een opvallende en originele manier van beleidsparticipatie. We lichten er telkens een aantal uit en markeren ze met een gouden 'medaille'.

08 MRT 2018 Burgervuur zet inspirerende acties in de bloemetjes

WEDSTRIJD - Als aanmoediging voor burgerinitiatieven om hun ervaringen te delen op ons platform voorziet De Wakkere Burger een aantal beloningen. Deze “wedstrijd” is geen competitie, wel een formule om inzenders aan te moedigen en om enkele goede voorbeelden extra in het voetlicht te zet ...