X
Menu:

Overzicht initiatieven

Op zoek naar goede ideeën om jouw burgerinitiatief nog beter te laten scoren? Ontdek hier een breed gamma aan creatieve acties, efficiënte strategieën en praktische tips gedeeld door allerhande actieve burgers. Recht uit de participatie-praktijk dus.

Een aantal opvallend goede ideeën rond invloed op of samenwerking met het beleid markeerden wij met een 'medaille'. 

51 Stemmen Radio Ongelikten Beir Organisator: Jeugdraad Beernem

Tegen de verkiezingen in 2018 willen we met een eisenbundel klaar staan die gedragen is door een brede groep jongeren in Beernem.  In maart 2017 ...

6 Stemmen Tournevie Organisator: Groep burgers

Tournevie is een non-profit uitleendienst voor werktuigen in Brussel. Het werkt volgens het principe van een bibliotheek: in ruil voor een klein jaarl ...

3 Stemmen Ringland Organisator: Vzw Ringgenootschap

Antwerpen kampt al jaren met zware verkeersproblemen, een slechte leefkwaliteit met veel fijn stof en lawaaihinder, een gebrek aan groen,… Ring ...

0 Stemmen Leuven 2030 vzw Organisator: Netwerk van burgers, middenveld, bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Leuven wil klimaatneutraal worden tegen 2030. Klimaatneutraal betekent letterlijk dat er op het grondgebied van Leuven geen netto uitstoot meer mag zi ...

3 Stemmen Pand 10 Organisator: Burgerbeweging OpgewekTienen

In juli 2017 zag 'Pand 10', een open huis voor burger- en buurtinitiatieven, het licht. Verschillende lokale burgerinitiatieven huizen er in s ...

0 Stemmen De Landgenoten Organisator: Netwerk van middenveld, boeren en burgers

Wekelijks verdwijnen er zo'n 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. De prijs van landbouwgrond is de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd. Landbouwgrond ...

38 Stemmen Josaph’Aire Organisator: Verschillende burgercollectieven

Verschillende burgercollectieven hebben zich - zonder vooropgesteld doel - gelanceerd in het tijdelijk gebruik van de Josaphatsite. Elk op hun manier ...

5 Stemmen Boekerij Herentals Organisator: Buurtvereniging De Molekens

In de jaren zestig was De Boekerij, gevestigd in een buitenwijk van Herentals, dé ontmoetingsplek bij uitstek. De buurvrouwen hielden er om de ...

2 Stemmen Transparencia Organisator: Anticor

Het gebrek aan openbaarheid van bestuur, zeker bij lokale overheden. Er heerst een sfeer van 'feodaliteit en baronie' bij de gemeentes, waardo ...