X
Menu:

Josaph’Aire Een actie van Verschillende burgercollectieven

Schaarbeek

Aanleiding

Verschillende burgercollectieven hebben zich - zonder vooropgesteld doel - gelanceerd in het tijdelijk gebruik van de Josaphatsite. Elk op hun manier staan de initiatieven voor sociale innovatie en zoeken ze samen naar hoe ze als stedelijke commons kunnen bijdragen aan de transitie van onze stad Brussel. Zelf-georganiseerd ondernemen deze burgers actie om tijdelijk gebruik als een volwaardig deel van het stadsontwikkelingsproces te kunnen implementeren.

Het project

Josaph’Aire heeft als doel de verschillende burgerinitiatieven op de Josaphat site te ondersteunen zonder zich te beperken tot dit grondgebied. Hierbij staat het delen en optimaliseren van middelen, goederen en kennis centraal. Josaph’Aire wil ruimte bieden voor experiment in de stad en ziet de Josaphat site als: (a) een te respecteren natuurlijke omgeving, (b) een geïntegreerde en gedeelde (commons) plek, (c) een stadslaboratorium en experimenteerruimte, (d) een plek van transitiegebruik met een circulaire dynamiek, en (e) een ruimte met een gezellige atmosfeer en een hartverwarmende beleving.

Hierbij ambieert Josaph’Aire gemotiveerde burgers te ondersteunen en het humane terug centraal te plaatsen, zowel in de stad als in onze eigen werking.  Het promoten en in de praktijk brengen van de commons sluit hierbij aan.

Inspelend op een concrete en administratieve nood, heeft de oprichting van Josaph’Aire geleid tot het – soms wat geforceerd – samenbrengen van de gemeenschapsinitiatieven op en rond de Josaphat site. Het is een mes dat langs twee kanten snijdt. Enerzijds versterkt het de collectieve identiteit en was de vereniging ook de trigger om werk te maken van de “Jour des Communs”, een maandelijkse bijeenkomst van de actoren op het terrein die werk maken van het collectieve beheer van deze gedeelde plek. Anderzijds wordt de structuur ook soms ervaren als iets “onnatuurlijks” dat de initiatieven wordt opgelegd van bovenaf. Want hoewel de assemblés het nodige volk lokken en de gesprekken intens en rijk zijn, is het nog onduidelijk wie Josaph’Aire is (wie is lid?) en waarvoor deze collectiviteit nu juist staat (welke strategie hanteren we?).

Succesfactoren

 • De verscheidenheid aan initiatieven zorgden ervoor dat het 'braakliggende' terrein een gemeenschapsplek werd.
 • De verschillende initiatieven hebben ervoor gezorgd dat buurtbewoners elkaar beter hebben leren kennen.
 • De collectieve tuin, het samen koken, Recup'kitchen,... creëerden een inspiratiebron voor een duurzame manier van leven.

Knelpunten

 • De vrijwilligers zetten zich in voor het reilen en zeilen van verschillende projecten, waardoor er slechts weinig tijd over is voor algemene belangen zoals onderhoud van het terrein, de organisatorische kant en omkadering van samenwerking.
 • Brussels heeft weinig ervaring omtrent tijdelijk gebruik als deel van het stadsontwikkelingsproces.

Samenwerking

 • Brusselse buurtbewoners
 • Buurtvereniging Terdelt
 • Maisons Medicaux
 • Studenten
 • Bral
 • Commons Josaphat
 • De lokale gemeente
 • Regionale overheden
 • De Koning Boudewijn Stichting
 • Growfunding
 • ...

Resultaat evolutie

De vzw Josaph’Aire zelf staat nog in haar kinderschoenen, maar is er op korte tijd al in geslaagd een actieve groep mensen uit de buurt en andere plekken in Brussel samen te brengen. Zowel om te discussiëren over de duurzame transitie van onze stad als om te genieten van de tijdelijke initiatieven die hier op een concrete manier aan de transitie werken/experimenteren?.  

De commons-projecten die de kern van Jospah’Aire vormen, maken elk op zich een statement van wat burgers samen kunnen bereiken en hoe onze stad heruitgevonden kan worden via tijdelijk gebruik. Zo is de Jardin Latinis een collectief beheerde tuin die buurtbewoners verbindt en Brusselaars terug in contact brengt met de natuur. Recup’Kitchen is dan weer een keuken op wielen die voedseloverschotten herwerkt tot vegetarische schotels en daarmee Brusselaars samenbrengt in de publieke ruimte. Op de Josaphat site krijgt het huis een socio-culturele programmatie die als bouwsteen dient voor de toekomstige stad.. Dit initiatief ontvangt steun van de Koning Boudewijn Stichting (Urban Innovation Lab) in combinatie met persoonlijke investeringen.

Contactgegevens initiatiefnemer

 

 • Copyright foto's: Toha De Brant