X
Menu:

De Landgenoten Een actie van Netwerk van middenveld, boeren en burgers

Overal in Vlaanderen

Aanleiding

Wekelijks verdwijnen er zo'n 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. De prijs van landbouwgrond is de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd. Landbouwgrond kopen is voor vele boeren niet meer haalbaar. In deze harde economische realiteit is het geen wonder dat boeren de handdoek in de ring gooien. Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen? De toegang tot grond is, door zijn hoge prijs, één van de grootste drempels voor (startende) landbouwers.

Het project

De Landgenoten werd drie jaar geleden opgericht vanuit het besef dat het radicaal anders moet. Het is een stichting en coöperatieve beweging van boeren en burgers. Initiatiefnemers waren 17 middenveldorganisaties, waaronder Velt, Bond Beter Leefmilieu en een rits organisaties voor biolandbouw. De Landgenoten koopt landbouwgrond en verhuurt die voor lange termijn aan bioboeren. De grond verwerven ze via crowdfunding met aandelen en schenkingen, of via een erfpacht. Als een boer stopt, wordt een opvolger gezocht. Zo gaat de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van een bioboer, niet verloren.

 

Succesfactoren

Veel gemeenten hebben oren naar de expertise van De Landgenoten over het opzetten van juridisch sluitende, co-creatieve (buurt en boeren) en duurzame “ter beschikking stelling” van gronden voor lokale voedselproductie. Vanuit deze nieuwe samenwerkingen met publieke grondeigenaren (lokale besturen, OCMW's, kerkfabrieken, sociale huisvestingsmaatschappijen, enz.) bouwt De Landgenoten tegelijkertijd verder aan innovatieve lokale oplossingen én aan een breed gedragen, lokaal verankerde beweging.

 

Knelpunten

De grond komt De Landgenoten helaas niet zomaar in de schoot vallen. De meeste eigenaren willen hun grond zelf in bezit houden, of speculeren op waardevermeerdering. De Landgenoten wil grondeigenaren er dan ook van overtuigen hun grond niet te kapitaliseren, maar er meerwaarde mee te creëren voor de maatschappij.

Samenwerking

Een mooi voorbeeld van zo'n samenwerking  is De Ideale Woning (DIW), een sociale-huisvestingsmaatschappij die een stuk grond in Wijnegem in erfpacht geeft aan De Landgenoten. ‘Het verhaal is gegroeid uit de plannen voor een woonproject’, vertelt directeur Gert Eyckmans. ‘Maar wel met een radicaal andere kijk op wonen: geen klassieke verkaveling, maar denser bouwen, waardoor open ruimte vrijkomt die je teruggeeft aan de natuur. Ontwerpbureau Collectief Noord kwam met het perfecte voorstel: 350 woningen, met daarnaast een grote open ruimte voor landbouw.’
Met dat plan onder de arm klopte DIW aan bij De Landgenoten. Zij vonden voor de grond een bioboer. ‘We hadden ook gewoon een park kunnen aanleggen’, zegt Gert Eyckmans, terwijl hij over de groene vlakte staart. ‘Maar landbouw voegt zoveel meer toe. Ook de mensen uit de buurt zijn erg enthousiast. Het is de bedoeling dat er een uitwisseling komt met de bewoners. Dat ze zelf kunnen oogsten of groenten afhalen in een biopakket. Als je hier komt wonen, krijg je de boerderij erbij.’ Hij wijst naar de vervallen boerderij achter hem. ‘Zoals het vroeger ooit was.’

Resultaat evolutie

Samen met meer dan 1000 boeren en burgers verzamelden we ongeveer 1 miljoen euro en kochten we zo'n 15 hectare grond voor zeven biolandbouwbedrijven.In 2017 won De Landgenoten ook de publieksprijs en juryprijs van De Radicale Vernieuwers. In deze wedstrijd van de Sociale InnovatieFabriek, Radio 1 en De Standaard werden uit 322 kandidaten projecten geselecteerd die met hun nieuwe tegendraadse, onverwachte en trendsettende ideeën streven naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Contactgegevens initiatiefnemer

Adje Van Oekelen

contact@delandgenoten.be

03/286 92 77
http://www.delandgenoten.be
https://twitter.com/

 

Copyright foto: Tim Vandewiele