X
Menu:

Pand 10 Een actie van Burgerbeweging OpgewekTienen

Tienen

Aanleiding

In juli 2017 zag 'Pand 10', een open huis voor burger- en buurtinitiatieven, het licht. Verschillende lokale burgerinitiatieven huizen er in samen: van OpgewekTienen, Tienen Helpt, Repaircafé Tienen, TienenTroef, de Klimaatalliantie, de Fietsersbond tot het Buurtcomité De Mulk. Dankzij de steun van stad Tienen en tal van organisaties, ondernemers en sponsoren vormt het tot 2019 een tijdelijke invulling voor het vroegere stationsbuffet.

Het project

Burgerbeweging OpgewekTienen stelde Pand 10 van bij de start open voor andere intiatieven. Door deze initiatieven samen te brengen wordt hun zichtbaarheid vergroot, bereiken ze een breder publiek en wordt samenwerking gestimuleerd. Het is een katalysatorplek: vanuit de dynamiek ontstaan van onderuit nieuwe initiatieven. Elke vrijdag en zaterdag wordt het pand open gehouden voor tal van activiteiten zoals workshops upcycling, lezingen over opstart energiecoöperaties, getuigenissen van oorlogsvluchtelingen die in de stad wonen, muziekoptredens. Alle activiteiten worden vanuit het 'deel-principe' aangeboden en zijn vrij toegankelijk.

Succesfactoren

  • Logistieke steun van de stad Tienen. Ze hebben met de NMBS onderhandeld om het pand ter beschikking te stellen en nemen het gros van de huurkosten op zich.
  • Een trouwe vrijwilligerswerking van 20 kernleden en een 40-tal mensen met een losser engagement. Allemaal zorgen ze er voor dat er twee à drie keer per week een activiteit kan plaatsvinden.
  • Een centraal gelegen en zichtbare locatie. Heel veel initiatieven en ideeën die er al lang waren hebben een versnelling gevonden dankzij deze plek. 
  • Samenwerking met de stad, lokale handelaars en middenveldorganisaties.

Knelpunten

  • Vandaag engageren onze vrijwilligers zich twee à drie keer per week. Dat is erg intensief.  Als we willen blijven inzetten op kruisbestuiving, betekent dit dat we minstens één keer per week open moeten zijn. Maar valt dit vrijwilligersenthousiasme en een afwisselend aanbod van gratis activiteiten op lange termijn vol te houden? 
  • Er is in Tienen geen centraal bevoegde ambtenaar aangesteld die burgerparticipatie of wijkwerking opvolgt en af en toe polst naar mogelijke verzuchtingen bij burgers en burgerinitiatieven. Als we vanuit verschillende burgerinitiatieven iets signaleren wordt het wel vaak opgepakt, maar de bal ligt voornamelijk in ons kamp.

Samenwerking

Zonder de stad was Pand 10 niet mogelijk geweest. De stad heeft haar faciliterende rol in het begin dus zeer mooi vervuld. Vandaag laten ze bewust wat los denk ik, om ons niet te dicht op de hielen te zitten. Op zich is dat positief om onze onafhankelijkheid te bewaren, al zou het fijn zijn moest er een ambtenaar zijn die ons ondersteunt in de verdere uitbouw van het Pand.  

We werken ook samen met lokale handelaars en heel wat organisaties. Zo hebben we zelf toenadering gezocht tot een interieurzaak die ons van verlichting heeft voorzien. Een lokale brouwerij heeft mee de drankkaart samengesteld met lokale bieren en producten en advies gegeven over de inrichting. Ook Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant en andere armoede-organisaties zorgen er mee voor dat deze ontmoetingsplek ook voor kwetsbare groepen toegankelijk is. Zo werken we in ons drankenaanbod met 'uitgestelde drank'. Iemand koopt twee bonnetjes en schenkt er een van aan iemand uit een kansarm milieu. Maar ook bezoeken armoedeorganisaties zoals Erm 'n Erm ons regelmatig met hun vrijwilligers voor een soepmoment. Een aantal onder hen is ondertussen vrijwilliger geworden bij ons.

Resultaat evolutie

Na een half jaar merken we dat de samenwerking tussen de verschillende burgerinitaitieven is versterkt en dat er ook steeds meer initiatieven aansluiten. De continu instroom van vrijwilligers maakt het voor ons mogelijk om elke week twee à drie activiteiten te laten plaatsvinden.

Medaille De Wakkere Burger

Een vrijwilligersinitiatief dat ook nadrukkelijk aandacht schenkt aan zwakkere groepen in de samenleving. Dat ontmoeting mogelijk maakt voor mensen die misschien moeilijker een drankje in de ontmoetingsruimte kunnen betalen. Ook een mooi voorbeeld trouwens van samenwerking tussen lokaal bestuur en burgers.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Laat anderen weten dat je dit initiatief inspirerend vindt door het te delen via Facebook. De meest gedeelde actie wint een prijs!

Contactgegevens initiatiefnemer

Philippe Liesenborghs

philippe@opgewektienen.be

0498/68 44 10

www.opgewekTienen.be

www.pand10.be

 

Copyright foto's: Philippe Van den Panhuyzen