X
Menu:

Biënnale Van Mol-Rauw Een actie van De Biënnale Denktank

Mol

Aanleiding

Een groep kunstenaars gaat om de twee jaar naar het dorp om samen met bewoners kunst te maken. Via die weg willen we inzetten op meer interactie met kunst in het dorp.

Het project

De kunstenaars maken gebruik van vergeten ruimtes zoals een schuur op een bouwgrond, een oude voetbalkantine, een verlaten stuk pastorij,... Leuk is dat op die manier de bewoners van Mol-Rauw met actieve internationale en nationale kunstenaars in contact komen. En de kunstenaars hun kunst op een speelse manier aan een heel ander publiek kunnen tonen. 

Succesfactoren

Door een mooi netwerk van kunstenaars kan er echt kwaliteit getoond worden. Ook is er ruimte voor experiment, chaos en rommelkunst. Het is een speeltuin voor de kunstenaars en een spektakel voor bewoners. Dankzij de ondersteuning van het lokaal feestcomité en het lokaal bestuur is er de vrijheid om onbezonnen kunst te maken en te beleven. 

Knelpunten

Omdat het project nog niet lang loopt is de communicatie vaak nog wat stroef. Niemand weet helemaal hoe de vork in de steel zit. Er ontstaat een vaste groep kunstenaars die het project trekken en van waaruit we vertrekken. Maar het delegeren van werk blijft een werkpunt.  

Samenwerking

  • Kunstenaars
  • Pastoor
  • Lokale sleutelfiguren
  • Lokaal bestuur
  • Koning Bouwdewijnstichting
  • Feestcomité t'Rauwfeest. 

Resultaat evolutie

Een chaotisch maar aangenaam kunstspektakel met de nodige ruigheid en fouten. De onprofessionele look zorgt voor laagdrempelige interacties tussen topkunstenaars en topbewoners. 

We zouden nog beter kunnen leren communiceren en samenwerkingen aangaan met lokale verenigingen. Ondertussen wordt het format per tentoonstellingsjaar op een participatieve manier vorm gegeven waardoor het project meer draagvlak krijgt. 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.748372272297756&type=3 

Contactgegevens initiatiefnemer

E-mail: jaimy205@hotmail.com 

Telefoon Jaimy Van der Sloten : 0495/70 34 92 

https://www.facebook.com/MolRauwBiennale