X
Menu:

Toolkit voor lokale vrijwilligersorganisaties die mensen op de vlucht ondersteunen Een actie van Gastvrij netwerk

Brussel en Vlaanderen

Aanleiding

Veel vrijwilligers voor vluchtelingen zijn in steden en gemeenten actief als buddy binnen professionele diensten of als een autonoom burgerinitiatief. Vluchtelingen bevinden zich in heel diverse statuten. Hun diverse hulpvragen en noden vragen een diverse inzet van de vrijwilligers. Om nodeloze frustraties en beginnersfouten te helpen vermijden, bundelt deze toolkit inzichten en accenten van ervaren verenigingen. Zowel nieuwe verenigingen als professionele begeleidingsdiensten toonden belangstelling.

 

Het project

De ‘Toolkit' vertrekt vanuit de situatie van mensen die erkend werden als 'internationaal beschermde vluchteling'. Zij worden nieuwe burgers van ons land. De toolkit bevat ook interessante gegevens voor wie mensen zonder verblijfsvergunning begeleidt.

  • Hoofdstuk 1: De centrale plaats van mensen-op-de-vlucht in dit soort vrijwilligerswerk, de relatie van de verenigingen ten opzichte van de lokale overheidsdiensten, de aard van de hulpverlening, werving en binding van vrijwilligers.
  • Hoofdstuk 2: Voorbeelden van hoe de leden van Gastvrij Netwerk een maatschappelijke rol spelen. De tendens naar negatieve beeldvorming en polarisering rond migratie zijn nieuwe uitdagingen voor de verenigingen en hun werk.
  • Hoofdstuk 3: Bij hun integratie stoten vluchtelingen, die internationale bescherming kregen en nieuwe burgers van onze samenleving worden, op onduidelijkheden en hinderdnissen. Aan de hand van een checklist gaan we dieper in in op 11 thema’s uit het dagelijks leven: recht op maatschappelijke integratie, wonen, integratie en inburgering, gezondheidszorg, gezinshereniging, kinderbijslag, schoolkosten en –toelage, school en zorg voor het kind, budgetbeheer, reizen en mobiliteit. Met tips en voorbeelden wordt aangetoond hoe de verenigingen hen (kunnen) helpen. 

Succesfactoren

De Toolkit toont aan WAT autonome burgerinitiatieven voor vluchtelingen doen, WAAROM ze hun ondersteuning (naast en bijkomend aan de professionele diensten) nodig achten, en HOE ze werken.

Knelpunten

We zijn een recent opgericht netwerk en is nog (te) weinig bekend. Er zijn nog vele gelijkaardige vrijwilligersorganisaties die het netwerk zouden kunnen versterken. Hoe meer leden, hoe meer uitwisseling onder en met mekaar. Ook hoe meer invloed om op tekorten in ons maatschappelijk systeem te wijzen bij bevoegde diensten en middenveldorganisaties. Samenwerken maakt sterker;

 

Samenwerking

De manieren van aanpak zijn verschillend, maar alle lidorganisaties verdedigen -autonoom en kritisch- hun visie op humaniteit en solidariteit. Ze gaan bondgenootschappen aan om multicultureel samenleven te doen slagen.

Resultaat evolutie

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.