X
Menu:

Proper Strand Lopers Een actie van Tim Corbisier

Overal

Aanleiding

Het vele zwerfvuil in de publieke ruimte, en het gegeven dat veel mensen zich niet of onvoldoende bewust zijn van de problematiek. 

Het project

Proper Strand Lopers is een burgerinitiatief dat tracht om de zwerfvuilproblematiek in de wereld, maar vooral in eigen omgeving aan te pakken. We doen dit door op verschillende domeinen proactief en op positieve manier in te spelen op de maatschappij, steeds met behoud van onze onafhankelijkheid en politieke neutraliteit.

 • Zwerfvuil ruimen en sensibiliseren: Proper Strand Lopers is een netwerk van vrijwilligers en sympathisanten die op sociale media actief zijn en die op verschillende locaties aan de Belgische kust, Zeeland en binnenland, zich inzetten om zwerfvuil uit de omgeving te verwijderen. Tijdens het ruimen en het plaatsen van de ruimacties op verschillende digitale platformen sensibiliseren we de samenleving over de zwerfvuilproblematiek. We hopen hiermee de grootste groep – de gemiddeld ecologisch bewuste mensen – te bereiken en een stap in de goede richting te bewegen.
 • Afval registreren, analyseren en oorzaken bepalen: het afval wordt niet enkel verwijderd, maar met de locatie ervan geregistreerd in een databank waaruit verschillende gegevens en conclusies worden afgeleid. Op deze manier kunnen we de afvalbron achterhalen en aanpakken.
 • Projecten en acties opzetten: We anticiperen op bepaalde afvalstromen en zetten projecten en acties op om het betreffende probleem aan te kaarten, draagvlak te creëren en met dit draagvlak druk op de verantwoordelijke actoren te voeren. Ten eerste willen we de bevolking sensibiliseren en bewust maken, ten tweede willen met de overheid overleg plegen om regelgeving bij te sturen, en ten derde willen we de producenten wijzen op hun verantwoordelijkheid. Op die manier willen we samen met hen nadenken hoe zij kunnen bijdragen aan een betere leefwereld.
 •  

Succesfactoren

 • Zichtbare problematiek: zwerfvuil is de laatste jaren ook visueel zeer aanwezig in de omgeving
 • Horizontale organisatievorm: iedereen die lid is, heeft inspraak
 • Onderlinge motivatietechnieken: na iedere opruimactie kan iedereen een bericht of foto delen, en zo zichzelf en anderen motiveren
 • Iedereen kan op eigen tempo delenemen aan opruimacties
 • We zijn een burgerinitiatief: we zijn ontstaan vanuit een concrete nood van de bevolking
 • Politieke neutraliteit
 • We ruimen niet enkel op, maar pakken ook de afvalbronnen aan
 • We zijn een positief, pro-actief en hoopgevend project, met heel concrete ipv extreme doelstellingen

Knelpunten

Wij zoeken momenteel enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers om wat werk in onze kerngroep te verlichten.

Samenwerking

Wij werken samen met wetenschappelijke instituten, bedrijven, verenigingen, overheidsorganisaties en lokale besturen.

Resultaat evolutie

Sinds oprichting in 2016:

 • Op verschillende digitale platformen actief
 • Ongeveer 5.000 facebookleden en getransformeerd tot VZW
 • Ruim 190.000 liter (190 m³) afval verwijderd (~38 ton)
 • Ruim 3.000 individuele opruimacties, 35 gezamenlijke acties
 • Een heel grote media-outreach: meer dan 30x vermeld in kranten, 8x nieuwsjournaal, 10x radio
 • Politieke impact: 2 Parlementaire vragen in de Kamer via onze aanklachten
 • Inspiratiebron van 10-tal splintergroepen in binnen- en buitenland
 • Begeleiding van teambuildings en klassen 
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Contactgegevens initiatiefnemer

properstrandlopers@hotmail.com

www.properstrandlopers.be