X
Menu:

Ringland Een actie van Vzw Ringgenootschap

Antwerpen

Aanleiding

Antwerpen kampt al jaren met zware verkeersproblemen, een slechte leefkwaliteit met veel fijn stof en lawaaihinder, een gebrek aan groen,… Ringland werkte een totaaloplossing uit, zowel voor de mobiliteit, de leefbaarheid als de stadsontwikkeling, met een grote betrokkenheid van de burgers. We geloven sterk in het concept Ringland als oplossing voor de mobiliteits- en de leefbaarheidsproblemen in Antwerpen. In opdracht van het Ringgenootschap coördineerde het ontwerpbureau Stramien studies naar de voordelen en realiseerbaarheid van de Ringland-plannen.

Het project

Doel: Een totaaloplossing voor de mobiliteit en de leefbaarheid in en om Antwerpen: vlotter en veiliger verkeer, betere leefbaarheid en meer ruimte en groen.

Strategie:

  • Informeren en actievoeren: Ringland bouwde een brede basis uit door het informeren en betrekken van de Antwerpse burgers. Dat gebeurde met talloze campagnes, vergaderingen, evenementen, festivals en publicaties.
  • Expertise uitbouwen: Dankzij crowdfunding voerden experts en bureaus diverse studies uit.
  • Beleidsbeïnvloeding: Via een breed draagvlak en de nodige expertise overtuigden we politici en ambtenaren.

In het voorjaar van 2014 werd in de aanloop naar de verkiezingen elke dag langs de Ring de Ringland-vlag geplant. Op de bruggen over de Ring namen duizenden Antwerpenaren deel aan een ‘wave’. De Ringland-festivals trokken eveneens duizenden deelnemers. Tijdens ‘Ringland on Tour’ werden ook de burgers in de districten geïnformeerd. Voorts voerde Ringland opvallende campagnes via de sociale media. Door al die initiatieven raakte de grote massa gecharmeerd door het idee Ringland.

De expertise die werd opgebouwd in de Ringland Academie droeg bij aan het serieux van de burgerbeweging. Het citizen-scienceproject CurieuzeNeuzen, waaraan 2.000 burgers deelnamen, zette het probleem van de slechte luchtkwaliteit op de (politieke) agenda.

 

Succesfactoren

Van meet af aan zijn de burgers sterk betrokken bij het uitwerken en promoten van het concept Ringland. Daarbij is er altijd over gewaakt een positieve, constructieve én onderbouwde bijdrage te leveren.

Knelpunten

De burgerbeweging Ringland heeft steeds gewaakt over haar onafhankelijkheid. Onderbouwde studies en een brede achterban droegen bij tot haar geloofwaardigheid.

Samenwerking

Ringland is een onafhankelijke beweging van individuele burgers uit de regio Antwerpen. Voor achtergrondstudies werd en wordt samengewerkt met experts en studiebureaus. Daarvoor werd een beroep gedaan op crowdfunding. Van meet af aan zijn ook politici geïnformeerd via individuele contacten, een presentatie in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement en voor alle gemeente- en districtsraadsleden,…
Van meet af aan werkte Ringland goed samen met eerdere burgerinitiatieven, zoals Ademloos en stRaten-generaal. Ook met andere bewegingen die inzetten op leefbaarheid en mobiliteit (Natuurpunt, Red de Voorkempen, GruunRant…) worden de contacten onderhouden.
Diverse gezichtspunten en disciplines verrijken de aangedragen oplossingen en versterken de basis.

Resultaat evolutie

Ringland werd, samen met Ademloos en stRaten-generaal, uitgenodigd aan de onderhandelingstafel van de overkappingsintendant. Dat leidde op 15 maart 2017 tot het ‘Toekomstverbond’ tussen de overheid en de burgers voor een betere mobiliteit en leefbaarheid in de regio Antwerpen.
Sinds september 2017 zijn zes ontwerpteams van start gegaan met het uittekenen van de overkapping van de Antwerpse Ring. Ringland maakt ook deel uit van de ‘Werkgemeenschap’, die het proces van de overkapping mee moet sturen, en heeft voorts afgevaardigden aan de ‘werktafels’ die uitvoering moeten geven aan het Toekomstverbond.

Medaille De Wakkere Burger

Een actiecomité dat via crowdfunding de nodige middelen verzamelt om studiewerk te finacieren. In plaats van een overheid te bestoken met kritiek, stevig onderbouwde alternatieve voorstellen formuleren. Inspraak zonder inzicht, leidt immers tot uitspraken zonder uitzicht. Hier niet dus!

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Laat anderen weten dat je dit initiatief inspirerend vindt door het te delen via Facebook. De meest gedeelde actie wint een prijs!

Contactgegevens initiatiefnemer

info@ringland.be
www.ringland.be
https://www.facebook.com/ringlandweb/
https://twitter.com/Ringland_be

 

Copyright foto's: Ringland