X
Menu:

Luchtzaak Een actie van Thomas Goorden

Antwerpen

Aanleiding

Directe aanleiding was de bomenkap aan de Charlottalei. Daarin ontdekten we dat de impact op de luchtkwaliteit genegeerd werd in de heraanleg, ook al was dit wettelijk verplicht. Hierbij kwamen we het werk van o.a. ClientEarth op het spoor en de vele rechtszaken in het buitenland rond luchtkwaliteit. De aanleiding om ook echt met een rechtszaak te beginnen was het luchtsaneringsplan voor Antwerpen dat in oktober 2017 werd gepubliceerd. Dit plan was op verschillende manieren ondermaats en vormde een perfecte aanleiding voor de Luchtzaak.
 

Het project

Met behulp van een crowdfunding zijn we een burgerlijke rechtszaak gestart rond het luchtsaneringsplan. Terwijl dat loopt, zijn er activiteiten gestart zoals opiniestukken, een eigen onderzoek naar de luchtkwaliteitswaardes bij scholen in heel Vlaanderen (voorpagina De Morgen), een informatieve website, een feest op het einde van het schooljaar, etc. Het resulteerde onder andere in een uitnodiging om te komen spreken in de Senaat en een stevige impuls voor de Filter Café Filtré beweging.
 

Succesfactoren

 • Een zeer krachtige legale basis: de Europese wetgeving rond luchtkwaliteit. 
 • De uitgebreide ervaring en het succes van rechtszaken in het buitenland.
 • Veel nieuwe wetenschappelijke kennis, die het effect op individueel niveau duidelijk heeft gemaakt.
   

Knelpunten

 • Een zeer traag rechtssysteem waardoor de zittingsdatum enorm veraf ligt.
 • Te weinig fondsen om echt alles te doen wat we zouden willen (maar wel voldoende).
 • Breed veld van initiatieven rond luchtkwaliteit.
 • Foutieve informatie in de omloop, veelal omdat de overheid niet duidelijk communiceert.
   

Samenwerking

We werken voor de Luchtzaak op structurele manier samen met Greenpeace, Ademloos, ClientEarth, Filter Café Filtré en hebben bijzonder goede contacten met verschillende overheidsdiensten en onderzoeksgroepen. Hierbij is kennisdeling en afstemmen van strategiën de hoofdbekommernis.
 

Resultaat evolutie

 • Wetinitiatief in de Senaat
 • Verschillende lokale initiatieven rond luchtkwaliteit
 • Een veel grotere bewustwording rond luchtvervuiling, etc.
 • Een structureel beter luchtbeleid is natuurlijk de grote prijs, die nog niet gehaald is.
   
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Contactgegevens initiatiefnemer

thomas.goorden@gmail.com
0473/38 04 99

http://www.luchtzaak.be