X
Menu:

De Woensdagen van Ternat Een actie van High Five Ternat

Ternat

Aanleiding

De politieke situatie is de laatste twee jaar sterk gewijzigd. Voor het eerst sinds een eeuwigheid zal de ‘lijst van de burgemeester (lvb)’ niet meer deelnemen aan de verkiezingen, of toch niet in de vorm zoals deze bestond.

In 2016 ontstond er een burgerinitiatief in Ternat dat voor een positieve vibe zorgde onder een aantal burgers binnen onze gemeente. Omwille van diverse redenen is van dit opzet, op uitzondering van een paar deelaspecten, weinig overgebleven van dit initiatief. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat een aantal mensen zich, in 2017, verenigd hebben in High Five. 

Om die doelstelling van participatie zo concreet mogelijk te realiseren heeft High Five er bewust voor gekozen om zich ook kandidaat te stellen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Op de lijst ‘VoorTernat’ zullen ambassadeurs vanuit High Five naar voor geschoven worden. 

Het project

We hebben getracht de burger te motiveren om deel te nemen aan ons burgerinitiatief door 'Woensdagen van Ternat' te organiseren. De eerste woensdag hebben we de burger de kans gegeven om uit te brengen welke onderwerpen hem/haar het nauwst aan het hart liggen. Ondertussen hebben er tien ‘Woensdagen van Ternat’ plaatsgevonden. Thema’s als ruimtelijke ordening, vrije tijd, ondernemen, leren en ontwikkelen, wonen, buurten, … kwamen al aan bod. Zo’n woensdag bestaat uit een informatief deel waarbij de huidige situatie en de mogelijkheden en beperkingen voor de toekomst worden geduid. In een tweede deel gaan de mensen rond een bepaald deelthema rond een tafel brainstormen. Met de conclusies van elk van die tafels gaan we dan weer aan de slag om een visie te bepalen rond dit onderwerp.

Een gevolg van de ‘Woensdag van Ternat’ zijn de ‘Doe-zaterdagen van Ternat’ waar een aantal zaken concreet zullen worden aangepakt. Het landweggetje naar het Scoutsbos op een milieuvriendelijke manier voor fietsers berijdbaar maken opdat ze niet langer langs de gevaarlijke steenweg zouden moeten gaan. Een speeltuintje inrichten in een deelcentrum van de gemeente,… Deze zaterdagen zullen een co-creatie zijn van de burgers, de lokale ondernemers en de lokale overheid.

Succesfactoren

Het geluk om van bij de start met een diverse groep van burgers aan de slag te kunnen. Ieder vanuit zijn eigen ervaring en competenties. Voorzitters van adviesraden, organisatoren van lokale evenementen, een paar verkozenen die open staan voor de methodiek van het initiatief, mensen met handen aan het lijf, anderen gespecialiseerd in communicatie, een bedrijfspsycholoog,…

Knelpunten

Bezint eer ge begint. Zorg ervoor dat je op de meest open manier toch tot een gemeenschappelijke insteek kan komen alvorens te willen groeien. Vertrouw elkaar en op elkaar, ook als het niet altijd helemaal naar jouw zin is. Weet dat de weg naar verandering lang is en veel energie vergt. Begin er alleen aan als je rugzak goed gevuld is met goesting. Maar vooral, wees positief in alles wat je samen doet. En ben je dan toch eens negatiever, doe dat dan alleen met een positief alternatief op zak.

Samenwerking

In al wat we doen trachten we zoveel en een zo divers mogelijk aantal burgers aan te spreken en te betrekken. Die burgers kunnen deelnemen als burger, maar ook vanuit hun functie als lokale ondernemer, beleidsmaker of ambtenaar. Iedereen kan met zijn of haar eigen kennis en competenties zeer waardevolle bijdragen leveren voor een nog beter Ternat.

Resultaat evolutie

HighFive Ternat is er in geslaagd om op een dik jaar tijd uit te groeien tot een initiatief waar rekening mee gehouden wordt op beleidsniveau en ook bij de klassieke partijen. Het feit dat anderen in onze gemeente de methodiek overnemen om tot besluitvorming te komen, doet ons geloven dat we een positieve bijdrage aan het leveren zijn. Wij hopen, en gaan ervan uit, dat we na de verkiezingen de wens van de burger zullen kunnen uitdragen naar het lokaal bestuur. Onafhankelijk hoe dit bestuur zal samengesteld zijn.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Contactgegevens initiatiefnemer

Geert.s@highfive-ternat.be

www.highfive-ternat.be
www.facebook.com/highfiveternat/
@Highfive_Ternat