X
Menu:

De Woensdagen van Ternat Een actie van High Five Ternat

Ternat
0 Stemmen

Aanleiding

De politieke situatie is de laatste twee jaar sterk gewijzigd. Voor het eerst sinds een eeuwigheid zal de ‘lijst van de burgemeester (lvb)’ niet meer deelnemen aan de verkiezingen omdat deze partij niet langer zal deelnemen aan de verkiezingen, of toch niet in de vorm zoals deze bestond.

In 2016 ontstond er een burgerinitiatief in Ternat dat voor een positieve vibe zorgde onder een aantal burgers binnen onze gemeente. Omwille van diverse redenen is van dit opzet, op uitzondering van een paar deelaspecten, weinig overgebleven van dit initiatief. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat een aantal mensen zich, in 2017, verenigd hebben in High Five. 

Om die doelstelling van participatie zo concreet mogelijk te realiseren heeft High Five er bewust voor gekozen om zich ook kandidaat te stellen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Op de lijst ‘VoorTernat’ zullen ambassadeurs vanuit High Five naar voor geschoven worden. 

Het project

We hebben getracht de burger te motiveren om deel te nemen aan ons burgerinitiatief door 'Woensdagen van Ternat' te organiseren. De eerste woensdag hebben we de burger de kans gegeven om uit te brengen welke onderwerpen hem/haar het nauwst aan het hart liggen. Ondertussen hebben er 10 ‘Woensdagen van Ternat’ plaatsgevonden. Thema’s als ruimtelijke ordening, vrije tijd, ondernemen, leren en ontwikkelen, wonen, buurten, … kwamen al aan bod. Zo’n woensdag bestaat uit een informatief deel waarbij de huidige situatie en de mogelijkheden voor de toekomst en beperkingen worden geduid. In een tweede deel gaan de mensen rond een bepaald deelthema rond een tafel brainstormen. Met de conclusies van elk van die tafels gaan we dan weer aan de slag om visie te bepalen rond dit onderwerp.

Een gevolg van de ‘Woensdag van Ternat’ zijn de ‘Zaterdagen van Ternat’. Er komen een paar doe-zaterdagen waarbij er een aantal zaken zullen aangepakt worden. Het landweggetje naar het Scoutsbos op een milieuvriendelijke manier voor fietsers berijdbaar maken opdat ze niet langer langs de gevaarlijke steenweg zouden moeten gaan. Een speeltuintje inrichten in een deelcentrum van de gemeente, … Deze zaterdagen zullen een co-creatie zijn van de burgers, de lokale ondernemers en de lokale overheid.

 

Succesfactoren

Wij hebben het geluk gehad om van bij de start met een diverse groep van burgers aan de slag te kunnen. Elk met zijn eigen ervaringen en competenties. Voorzitters van adviesraden, organisatoren van lokale evenementen, een paar verkozenen die open staan voor de methodiek van het initiatief, mensen met handen aan het lijf, anderen gespecialiseerd in communicatie, een bedrijfspsycholoog, …

Knelpunten

Bezint eer ge begint. Zorg ervoor dat je op de meest open manier toch tot een gemeenschappelijke insteek kan komen alvorens te willen groeien. Vertrouw elkaar en op elkaar, ook als het niet altijd helemaal naar jouw zin is. Weet dat de weg naar verandering lang is en veel energie vergt. Begin er alleen aan als je rugzak goed gevuld is met goesting. Maar vooral, wees positief in alles wat je samendoet. En ben je dan toch eens negatiever, doe dat dan alleen met een positief alternatief op zak.

Samenwerking

In al wat we doen trachten we zoveel en divers mogelijk burgers aan te spreken en te betrekken. Die burgers kunnen deelnemen als burger maar ook de lokale ondernemer, beleidsmaker of ambtenaar is een burger die met zijn of haar eigen kennis en competenties zeer waardevolle bijdragen kunnen leveren tot de weg naar een nog beter Ternat.

Resultaat evolutie

HighFive Ternat is er in geslaagd om op een dik jaar tijd tot een initiatief te komen waarmee rekening gehouden wordt op beleidsniveau en ook bij de klassieke partijen. Het feit dat anderen in onze gemeente de methodiek overnemen om tot besluitvorming te komen, doet ons geloven dat we een positieve bijdrage aan het leveren zijn. Wij hopen, en gaan ervan uit, dat we na de verkiezingen de wens van de burger zullen kunnen uitdragen naar het lokale bestuur. Onafhankelijk hoe dit zal samengesteld zijn.

  • www.highfive-ternat.be
  • www.facebook.com/highfiveternat/
  • @Highfive_Ternat

Stem op dit initiatief

Door te

Contactgegevens initiatiefnemer

Geert.s@highfive-ternat.be