X
Menu:

Doe-plek: we doen het niet alleen Een actie van Marie-Madeleine Wintein en Annelies Demyttenaere - vzw Oranje

Zedelgem

Aanleiding

Handelaars, vereningen, gemeenten,... kloppen aan bij sociale organisaties met de vraag om eenvoudige taken zoals het plooien van brieven, het ophalen van zwerfvuil, tuinwerk, etc uit te voeren. Vaak blijken deze vragen te complex voor de doelgroep (te snelle realisatie, oplage is veel te groot,...), waardoor de organisaties de taken weigeren.

Het project

De taak wordt niet vanuit één organisatie opgenomen, wel vanuit een samenspel tussen opdrachtgever, enkele sociale organisaties en een divers groepje burgers. We zoeken een win-win voor alle partijen. 

  • De ondernemer/vereniging is (deels) geholpen met zijn taak en realiseert ook sociale impact in zijn buurt
  • Sociale organisaties faciliteren de activiteit en realiseren op die manier maatschappelijke meerwaarde
  • Burgers kunnen gemakkelijk tijd investeren vanuit hun talent en krijgen dubbele waardering (zowel van de opdrachtgever als van de onderlinge sociale interacties).

Succesfactoren

  • Uit diverse hoeken (sociale organisaties, ondernemers, vereniging, gemeente,....) faciliteert men een goede voedingsbodem om de activiteit kansen te geven. 
  • Het inzetten van een lokale gemeenschapsmunt verbindt de activiteiten van diverse locaties (doeplekken).

Knelpunten

  • Ruimere bekendmaking van dit initiatief
  • De kans tot ontmoeting hangt sterk af van het aantal zinvolle taken in de buurt
  • Zoeken naar goed evenwicht tussen eigenaarschap en ondersteuning

Samenwerking

Sociale organisaties vinden elkaar en zetten samen in op een gezonde diversiteit vanuit verschillende sectoren, vrijwilligersengagement en buurinteractie. De taak wordt samen opgenomen en biedt antwoorden op maatschappelijke problemen zoals armoede, eenzaamheid, uitsluiting,....
 

Resultaat evolutie

Een diversiteit (leeftijd, achtergrond, mobiliteit, competenties,...) aan mensen werkt samen aan een lokale taak:

  • Ze realiseren een meerwaarde voor een lokale ondernemer/vereniging/organisatie
  • Door samen te werken versterkt dit de ontmoeting en elkaar leren kennen kan de basis zijn van een intensere relatie
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Contactgegevens initiatiefnemer

annelies.demyttenaere@oranje.be
0476/90 06 64