X
Menu:

Van Spullenbib tot Maakbaar Leuven Een actie van Een handvol Leuvense burgers

Leuven

Aanleiding

Twee jaar geleden richtten we het Centrum Economische Ongehoorzaamheid (CEO) op omdat we wilden nadenken en werken aan een andere economie gebaseerd op de filosofie van de commons. Niet enkel door er over praten maar vooral door te experimenteren en te DOEN. We willen inspirator zijn voor concrete projecten rond een andere en commonsgerichte economie. Momenteel hebben we een permanente werking die draaiende wordt gehouden door vrijwilligers.

Het project

Begin september 2017 diende het CEO, samen met de KULeuven als partner, een projectvoorstel in voor de opstart van een Spullenbib in Leuven bij Ovam, circulaire economie. Op enkele maanden tijd groeide dit idee, dankzij een uitgebreid netwerk van nieuwe partners en burgers, uit tot Maakbaar Leuven, een platform voor een herstel- en deeleconomie:

 • Een open platform ter ondersteuning van alle duurzame, nieuwe, lokale of originele economische initiatieven die een alternatief bieden voor een economie die draait op groei, winstbejag en verspilling.
 • Leuvense initiatieven kenbaar maken, promoten, verbinden en versterken. We willen dit bloeiend ecosysteem van bedrijven, ateliers, coöperatieven en netwerken helpen uitgroeien tot een nieuw soort stadseconomie waarin we terug zelf dingen maken, voedsel eten dat lokaal geteeld wordt, directe relaties tussen makers en gebruikers smeden, grondstoffen en energie sparen, vervoer verminderen, minder weggooien, spullen herstellen en hergebruiken.
 • Het moto van Maakbaar Leuven is: “Meer herstellen, fiksen, repareren, combineren, delen en hergebruiken. Meer samenwerken. Meer plezier. Meer creativiteit.
 • In het nieuwe repair-platform Maakbaar Leuven steken we koppen en handen bij elkaar!”

Succesfactoren

 • De inzet en expertise van een handvol burgers.
 • Maakbaar Leuven vond partners uit een ruim werkveld die het initiatief actief mee ondersteunen.

Knelpunten

 • Alle partners in de toekomst actief blijven betrekken en aan boord houden.
 • Bedrijven bij het model betrekken.
 • Het vinden van een geschikte locatie zodat we het project zichtbaarheid kunnen geven.
 • Om het voortbestaan op lange termijn te verzekeren zoeken we nu een duurzaam en fair economisch model.

Samenwerking

 • Maakbaar Leuven groeide uit tot een zelfstandig initiatief mee gedragen door verschillende Leuvense partners en burgers.
 • Dankzij de inzet en energie van verschillende organisaties en de vrijwillige inzet van burgers groeiden we op korte tijd uit tot een echte beweging waar deze zomer nog drie mensen in zullen tewerkgesteld worden: 2 medewerkers via Vormingplus en 1 medewerker via het CEO.
 • Van de Provincie Vlaams Brabant ontving het CEO intussen de middelen om het experiment op te starten. We wachten intussen nog het resultaat van het ingediende dossier bij Ovam en het Fonds voor duurzame materialen en Energiebeheer af.

 

Resultaat evolutie

Op enkele maanden tijd werd, dankzij de inzet van enkele burgers, een repair en deelplatform op poten gezet. Het zaadje van een Spullenbib groeide uit tot een echte zelfstandige hub. Maakbaar Leuven bestaat uit partners uit een ruim werkveld die het initiatief ondersteunen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.