X
Menu:

Tournevie Een actie van Groep burgers

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aanleiding

Tournevie is een non-profit uitleendienst voor werktuigen in Brussel. Het werkt volgens het principe van een bibliotheek: in ruil voor een klein jaarlijks lidmaatschap krijgt elk lid toegang tot een ruim assortiment kwaliteitsgereedschap. Dat is bestemd voor renovaties, reparaties en onderhoud in huis.

De doelgroep bestaat uit  occasionele gebruikers die niet de noodzaak of het geld hebben om hoogwaardig materiaal aan te schaffen. We bieden hen de toegang tot dergelijk materiaal aan een lage kostprijs. Tegelijk zetten we het gereedschap efficiënter in, door het te delen met een grote groep leden. Tournevie richt zich dus niet op de professionele markt.

Het project

We willen een impact hebben op minstens 6 domeinen:

  • Financieel: lidmaatschap van Tournevie bespaart de occasionele gebruiker heel wat geld aan toestellen die hij/zij anders had moeten kopen of huren.
  • Milieu: door superieur materiaal te gebruiken en te delen verkleint Tournevie de ecologische impact. Goedkoop materiaal gaat immers snel stuk en kan vaak niet hersteld worden, wat de afvalberg vergroot en de wegwerpcultuur in stand houdt.
  • Attitude: door de drempel voor het gebruik van kwaliteitsmateriaal te verlagen stimuleert Tournevie de DIY (Do-It-Yourself) of ‘makers’-mentaliteit bij niet-professionele gebruikers. Zo dragen we bij aan de recente uitbreiding van de gemeenschap van mensen die zelf klussen.
  • Toegang: niet-professionele gebruikers krijgen toegang tot een schat aan materiaal. Doorgaans is het enige alternatief een relatief dure huurdienst of het materiaal zelf aankopen.
  • Skills: Tournevie biedt af en toe laagdrempelige opleidingen aan mensen die nooit de kans kregen om met gespecialiseerde power tools te werken, of dat nooit aandurfden.
  • Community: Via Tournevie wisselen leden en vrijwilligers vaardigheden en tips uit. Zo versterken we het gemeenschapsgevoel in de buurt en de zelfredzaamheid van de gebruikers.

We hebben een vzw opgericht, een succesvolle crowdfundingcampagne opgestart en aanvankelijk een pand gevonden in hartje Brussel, in de Sint-Katelijnebuurt. Nadien verhuisden we naar de Marollen en in 2018 verhuizen we naar de kanaalzone in Molenbeek. Verder plannen we de oprichting van andere antennes in Brussel om ervoor te zorgen dat vrijwel iedereen beroep kan doen op een uitleendienst voor gereedschap in zijn buurt.

Succesfactoren

We hebben met zeer beperkte middelen (zowel op financieel vlak als op vlak van grondstoffen) een zeer doeltreffend initiatief opgestart. De besparingen aan niet gekocht gereedschap bij onze leden is enorm, evenals de vermeden ecologische impact. We hebben hierover goed gecommuniceerd, aanvankelijk via een crowdfunding campagne, en nadien in de pers en zelfs op televisie. De inzet op communicatie en het leveren van inspiratie aan anderen is even belangrijk als de effectieve dienst, dus we raden iedereen aan om er voldoende tijd aan te besteden.  

Knelpunten

Zonder stevige financiële middelen is het moeilijk om zelfstandig huisvesting te veroorloven op een aantrekkelijke, bereikbare en toegankelijke plek. Dit zorgt voor een nood aan partnerschappen met organisaties die husivesting bieden. Het probleem is vaak dat die partnerschappen van tijdelijke aard zijn, waarbij bovendien beide partijen niet op gelijke voet staan. Het burgerinitiatief, in ons geval dus de uitleenbibliotheek, is daarom dikwijls sterk afhankelijk van de goodwill en de grillen van anderen.

Samenwerking

We hebben de voorbije twee jaar met verschillende partners samengewerkt, waaronder het OCMW van Brussel, GC Vaartkapoen, Les Débrouillardes en tal van andere organisaties voor specifieke projecten. Dankzij deze samenwerkingen zijn we de voorbije jaren gehuisvest aan een betaalbare prijs. In ruil kregen konden deze organisaties gebruik maken van onze dienst ten aanzien van hun wijk en doelpubliek, alsook onze dynamiek om het pand tot leven te brengen.

Resultaat evolutie

We hebben in twintig maand tijd activiteit meer dan 600 leden bereikt, die gezamenlijk meer dan 5000 stukken gereedschap hebben ontleend. Gemiddeld verwerken we 15 ontleningen per openingsuur van onze uitleendienst. Dat is behoorlijk veel voor een initiatief dat enkel op vrijwilligers draait. 

Laat anderen weten dat je dit initiatief inspirerend vindt door het te delen via Facebook. De meest gedeelde actie wint een prijs!

Contactgegevens initiatiefnemer

olivier@tournevie.be
www.tournevie.be
https://www.facebook.com/tournevie
https://twitter.com/tournevie

 

Copryight foto's: Yvonnic Coomans de Brachène