X
Menu:

Red het Kolmenveld Een actie van Kolmenpark team

Tessenderlo

Aanleiding

Het gemeentebestuur overtuigen om een 100.000m2 groene ruimte niet volledig te laten volbouwen. Blijven verkavelen en korte termijn vooropstellen biedt geen oplossing. De Vlaamse overheid toont via zijn bouwmeester al aan dat er alternatieven zijn. Het planten van enkele sympbolische klimaatbomen is hier niet voldoende als antwoord.

Het project

Met Red het Kolmenveld willen we vooral het gemeentebestuur aanzetten om het Kolmenveld op een andere manier te exploiteren. Concreet door een groene zone te behouden voor recreatie als tegengewicht voor de appartementen. We doen dit door de bevolking van Tessenderlo en zeker de buren van het Kolmenveld te informeren over de actuele stand van zaken. Tegelijk proberen we het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen door:

 • De bevolking via een enquête te bevragen over wat men wil met dit mooi stukje natuur in het centrum. 
 • Een opruimactie als gevolg van het vele zwerfvuil.
 • Een paaseierenraap als voorbeeld van wat dit gebied als potentieel kan bieden aan de bevolking van Tessenderlo.
 • Het voorstellen van een waaier aan alternatieven zoals een park, bijenweide, concertplaats, ontmoetingsplaats, hondenuitlaatplaars,..

In de toekomst staan nog volgende acties gepland:

 • Een gesprek met het gemeentebestuur, gesteund door onze enquête
 • Aantonen van de verstrengeling tussen bouwpromotoren en het gemeentebestuur

Succesfactoren

Van de duizend enquêtes die we hebben uitgestuurd, werden er reeds achthonderd ingevuld.

Knelpunten

 • Het gemeentebestuur wil van geen wijziging horen op geen enkel vlak.
 • Gebrek aan transparantie en inspraak van de bevolking
 • Verstrengeling tussen bouwpromotoren en het gemeentebestuur

Samenwerking

Vooral de buren en de partij Groen steunen ons initiatief.

 

Resultaat evolutie

 • Bekendheid van ons standpunt bij een deel van de inwoners. Verder nog geen resultaat, want de burgemeester blokt alles af. 
 • Positieve reacties van een groot stuk van de bevolking, en toch ook een aantal felle negatieve reacties van enkelen die vaak een partijgebonden/positiegebonden of een financiële achtergrond hebben.

Contactgegevens initiatiefnemer

briers.may@gmail.com

0477/88 41 22 

Facebook Kolmenpark Tessenderlo