X
Menu:

De Leentuinvrienden Een actie van ATD Vierde Wereld Willebroek

Willebroek
De Leentuinvrienden

Aanleiding

Tijdens een vergadering van ATD Vierde Wereld Willebroek over het thema duurzaamheid werd benadrukt dat verschillende tuinen in de buurt van de sociale woonwijk er verwaarloosd bij liggen, met sluikstorten als gevolg. Vaak komt dit doordat mensen die er wonen hun eigen tuin niet kunnen bewerken. Daarnaast zijn er een heel aantal mensen uit de appartementsblokken die geen eigen tuin hebben, maar wel in een tuin zouden willen werken. Van daaruit is het idee "leentuinen" ontstaan dat tuiniers zonder eigen tuin 'koppelt' aan mensen met een tuin maar die er niet meer in kunnen werken.
 

Het project

Het project van de leentuinen is gestart in april 2014 met het bewerken van een eerste tuin van iemand van de groep van ATD Vierde Wereld Willebroek die haar tuin niet meer kon bewerken. Gaandeweg werd het verder uitgebreid en uitgewerkt met de bibliotheek van Willebroek, de compostmeesters, de dienst samenleven en de volkshuisvesting. Zo is nadien door de bibliotheek van Willebroek een database aangelegd met braakliggende tuinen waar potentiele tuiniers zich kunnen melden om een tuin te "lenen" en bewerken. De Leentuinvrienden zijn met de jaren uitgegroeid tot een groep van 8 tuiniers met een 10-tal tuinen. Daarnaast worden ook groenten gedeeld met mensen van ATD Vierde Wereld Willebroek en mensen die het moeilijk hebben. Intussen zijn er ook 14 kippen in beheer waarvan de eieren worden gedeeld. Bewoners van de sociale huisvesting kunnen met hun groente - en keukenafval terecht bij De Leentuinvrienden wat ecologischer en minder kostelijk is gezien restafval betalend is. Sinds een viertal jaar organiseren we ook een jaarlijkse zomeruitstap, een jaarlijkse BBQ en een nieuwjaarsreceptie, waar alle mensen die verbonden zijn met De Leentuinvrienden welkom zijn. De nieuwjaarsreceptie en zomeruitstap zijn gratis en voor de BBQ wordt een kleine vergoeding gevraagd.
 

Succesfactoren

 • De samenwerking met de verschillende gemeentediensten zoals de bibliotheek, de volkshuisvesting, de dienst Samenleven en de compostmeesters.
 • Samenwerking met het ontmoetingshuis De Mozaiek van de gemeente, waar ook een potten - en samentuin is en waar ook regelmatig opleidingen door bv. VELT worden gegeven waar De Leentuinvrienden ook aan kunnen deelnemen.  
 • Quasi elk jaar konden we een subsidie  aanvragen (bij bv. Welzijnszorg, Rotary Club Klein-Brabant, De Koning Boudewijnstichting en Nationale Loterij) om de vaste kosten van De Leentuinvrienden te kunnen dragen.
   

Knelpunten

Het is niet altijd gemakkelijk om de verschillende geteelde groenten kwijt te geraken of te verdelen onder de doelgroep (mensen verbonden met ATD Vierde Wereld Willebroek). Mogelijke redenen zijn het onbekende van het zelf klaarmaken van verse groenten, de vermoedelijk bijkomende kost van het bereiden van verse groenten (waterverbruik, extra gasverbruik, ...), maar ook het logistieke aspect om verse groenten tot bij de eindgebruiker krijgen. We proberen dit te overbruggen door bv. samen confituur of soep te maken en  te verdelen onder de deelnemers. Of door de verse groenten zoveel mogelijk te gebruiken bij de jaarlijkse BBQ. Een werkpunt is hoe we de verse groenten nog beter kunnen verwerken en verdelen zodat niet te veel verloren gaat.
 

Samenwerking

Zoals hierboven reeds vermeld is er een nauwe samenwerking met de bibliotheek van Willebroek, de volkshuisvesting, De dienst Samenleven en de compostmeesters. Daarnaast is er ook steun van ATD Vierde Wereld Vlaanderen.

 

Resultaat evolutie

 • Sinds 2018 werken we met een achttal tuiniers in tien tuinen werken, een enorme groei van het project. Daarnaast zijn er via de bibliotheek nog andere mensen die op leentuinen werken, zonder direct samen te werken met De Leentuinvrienden.
 • Het bewerken van tuinen in de buurt van de sociale woonwijk heeft ook een sterk sociaal aspect:
  • Tuinen die er anders braak en verwaarloosd zouden bijliggen worden onderhouden wat voor een aangenamer uitzicht zorgt en sluikstorten vermijdt. Ook kunnen een aantal mensen al doende hun talenten ontplooien door in een tuin te werken, waar ze anders geen toegang toe hadden en hebben ze tegelijk direct gezonde en verse groenten.
  • Bevorderen van sociaal contact in de buurt. Er wordt al snel een babbeltje gemaakt, ook met de eigenaars van de tuinen die worden bewerkt.
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.