X
Menu:

Herinrichting van de Ernest Claesstraat Een actie van Buurtcomité Ernest Claesstraat

Herentals

Aanleiding

Met de komst van de dokterspraktijk en het daaraan gekoppelde bouwproject, een (kleinschalig) appartementsblok, de inplanting van een bouwproject op de hoek van onze straat en het bestaande WZC Bremdael willen we als buurtcomité mee waken over de leefkwaliteit van onze straat. Samen met het stadsbestuur wensen we mee te denken over de mobiliteit, sociale samenhorigheid en algemeen leefkwaliteit van onze straat.

Het project

In verschillende fasen hopen we samen met het stadsbestuur te komen tot een straat waar het voor iedereen veilig en plezierig wonen is. Waar er nagedacht is over mobiliteit en leefkwaliteit. Waar er plaats is voor jonge en oude(re) gezinnen. Waar zowel de auto, de voetganger als de fietser een volwaardige plaats krijgt. Zoals het STOP-principe uit het Vlaamse Mobiliteitsdecreet ook aangeeft. Waar kinderen samen kunnen spelen. Verschillende fasen van het project:

  1. Voorstel herinrichting Ernest Claesstraat
  2. Feedback stadsbestuur
  3. Herwerkt voorstel in samenspraak met de buurt en het stadsbestuur
  4. Testfase(n) met proefopstellingen
  5. Overleg en bijsturing
  6. Testfase(n) met proefopstellingen
  7. Overleg
  8. Definitieve plannen
  9. Herinrichting

Voor de praktische uitwerking van de testfasen verwijzen we graag naar de leefstraten die her en der in verschillende steden opduiken. Door het inrichten van een leefstraat bieden we de buurtbewoners reeds een eerste kijk op een andere inrichting van onze straat. Niets is nog definitief en er is voldoende ruimte tot overleg mogelijk. Een leefstraat bevordert ook de onderlinge contacten en nodigt uit tot participatie.

Succesfactoren

Onze straat leeft. Het buurtcomité van onze straat bestaat reeds bijna 10 jaar. Gedurende deze periode hebben we al enkele projecten op touw gezet waarbij we telkens de hele straat proberen te betrekken. Dat deden we tot nu toe met een 9de straatfeest dat 100 jonge en oude(re) bezoekers aantrok, een kerstdrink, het omvormen van het weike tot een ontmoetings- en speelplek, een deel van de straat tijdens de vakantie omvormen tot speelstraat.

Liefhebbers van gezonde, biologische en seizoensgebonden groenten, geleverd door een vaste lokale bioboer, kunnen aansluiten bij de Voedselteams van Herentals voor heerlijk voedsel tegen een eerlijke prijs zodat je weet … wat je eet. Ook hebben we de eerste FairTradestraat in Herentals gelanceerd. In onze straat willen bewoners van 30 huizen ‘FairTradeFan’ zijn, d.w.z. een aantal keer per jaar producten van FairTrade in de wereldwinkel of in de supermarkt kopen. Ook zullen we vanaf volgend jaar een straatboek maken.

Knelpunten

Een zo breed mogelijk draagvlak in de straat creëren.

Samenwerking

Hoe kunnen we dit project vorm geven en bekostigen zonder dat alles op de schouders van de Stad Herentals terecht komt? Door SAMEN te werken en de juiste partners te zoeken. Onze partners: Stad Herentals, Vormingplus Kempen. 

Met het WZC Bremdael hebben we bijvoorbeeld ook een goede verstandhouding/samenwerking. Voor onze feesten mogen we hun materiaal gebruiken en in ruil voor deze diensten helpen we enkele buurtbewoners op hun jaarlijkse zomer- en winterfeest.

Resultaat evolutie

Doordachte herinrichting van de Ernest Claesstraat.
 

Contactgegevens initiatiefnemer

info@ernestclaesstraat.be
0487/25 03 77
www.ernestclaesstraat.be