X
Menu:

Betonstop voor Diest Een actie van De wakkere burgers van Diest

Diest en deelgemeenten

Aanleiding

Na een zoveelste boskap, verschenen er heel wat verongelijkte reacties op sociale media. Een aantal mensen besloten daarop om niet langer langs de kant te staan. Drie burgers die elkaar daarvoor niet kenden, richten in een opwelling de Facebookpagina “Betonstop voor Diest” op. De pagina werd al snel trending, en na 2 weken werd de kaap van 200 likes gepasseerd.

Het project

We streven ernaar om de betonstop vervroegd in de praktijk te brengen. En 2020 lijkt ons een realistisch streefdoel. We willen van grijs naar groen in de deelgemeenten, en dat rond een duurzame stad! Geen bouwprojecten meer buiten de dorpskernen en de stad. Industriële varkens- of kippenbedrijven horen thuis op de industriezones. Spaar de gronden voor landbouw en natuur. Het platteland, de parken en bossen laten we voortaan zo goed als onbewoond. De stad en de dorpskernen zijn de prioritaire woonlocaties. We nemen een voorbeeld aan de stad Geel, waar al iets geljkaardig bestaat.
Ons opzet is vooral om druk te zetten op de politici van Diest om eens na te denken over een andere manier van wonen in onze stad en haar deelgemeenten. Het ongebreideld omzetten van gronden naar bouwgrond is meer en meer een doorn in het oog van de bevolking. Verkavelen mag niet de norm zijn! In Vlaanderen verkavelen we aan een tempo van 6 hectare per dag en Diest doet daar vlijtig aan mee.

Succesfactoren

  • Het gebruik van sociale media was de trigger om ook de traditionele media te bereiken.
  • Onze goed onderbouwde artikels en ons realistisch streefdoel. Je kan er geen speld tussen krijgen. 
  • Het schrijven van een memoradum waarmee we naar de politiek partijen in Diest zullen stappen. Als een aantal partijen dit onderschrijven, dan is er veel mogelijk de komende legislatuur!

Knelpunten

  • We krijgen veel steun, maar het blijft moeilijk om mensen echt tot actie te overhalen. 

Samenwerking

  • Natuurpunt, zowel nationaal, als lokaal.
  • Vele individuele burgers die ons tips gaven. Op die manier zijn we veel te weten gekomen.

Resultaat evolutie

Zonder veel reclame zitten we nu al aan bijna 400 likes op onze Facebookpagina. We zijn in verschillende kranten verschenen, op nationale radio en regionale televisie. We zijn de “talk of the town”, en alvast één partij in Diest heeft zijn steun betuigd. Op deze manier is er vooral bewustzijn gecreëerd over dit probleem en het blijkt bij de meeste mensen een issue te zijn.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Contactgegevens initiatiefnemer

betonstopvoordiest@gmail.com