X
Menu:

Transparencia Een actie van Anticor

Brussel

Aanleiding

Het gebrek aan openbaarheid van bestuur, zeker bij lokale overheden. Er heerst een sfeer van 'feodaliteit en baronie' bij de gemeentes, waardoor het recht op de overheidsdocumenten in het gedrang komt. .

Het project

Het doel van het project is om burgers controle te geven over politieke beslissingen en op de Belgische particratie. Om dit te kunnen garanderen, zet Transparencia in op de openbaarheid van bestuur en het 'recht op weten' van de burgers. Transparancia tracht burgers en burgerinitiatieven de mogelijkheid te geven om alle documenten van overheidsinstellingen te kunnen raadplegen.

Een voorbeeld hiervan zijn de Brussels Papers, een onderzoek dat onder meer met een aantal media gevoerd werd naar de openbaarheid van Brusselse gemeentes. Hierbij vroegen ze documenten op over de mandaten van politici en wat ze ermee verdienden. Vaak slaagden ze er niet of moeilijk in om deze documenten te verkrijgen. Sommige Brusselse gemeentes gaven pas later (een deel) van de documenten. Eén gemeente heeft zelfs niet gereageerd. 

 

Succesfactoren

  • Het hoogste niveau van politici durven controleren en betwisten.
  • Geloofwaardigheid creëren voor de media.

Knelpunten

Samenwerking

  • Met ieder burgerinitiatief dat geen toegang krijgt tot de informatie van overheden.
  • Met journalisten uit verschillende media om bijvoorbeeld de Brussels Papers te verwezenlijken.

Resultaat evolutie

Met Brussels Papers is Transparencia erin geslaagd om gemeenten te herinneren aan het bestaan van openbaarheid van bestuur en het recht van burgers om documenten van openbare overheden te raadplegen. Hun resultaat ging zelfs zo ver dat de politici een document ondertekenden dat hen ertoe verbindt om de de wet op openbaarheid van bestuur toe te passen.

Medaille De Wakkere Burger

Een (digitaal) burgerinitiatief dat via openbaarheid van bestuur de nood aan bestuurlijke transparantie hoog op de politiek agenda plaatste. Ook door onderzoek via succesvolle samenwerking met de media. En met impact, want een aantal (lokale) Brusselse overheden plaatst ondertussen meer informatie over beleid en mandaten spontaan online.   

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Contactgegevens initiatiefnemer

Claude Archer

info@transparencia.be