Co-creatie

Vanwaar de interesse in een job ter ondersteuning van burgerparticipatie? 

Ik heb politieke wetenschappen gestudeerd aan de VUB, waar mijn interesse in burgerparticipatie werd aangewakkerd. In de lessen van professor Didier Caluwaerts stonden burger en bestuur steeds centraal. Ik was vooral geïnteresseerd in hoe burgers meer betrokken kunnen worden in het maatschappelijk debat. Mijn masterproef, over de toepassing van een deliberatief experiment van jongeren op school, toonde mij dat deze methodiek kan werken. Ik wou ook professioneel binnen burgerparticipatie werken. Ik kwam uit bij De Wakkere Burger en was direct verkocht. Ik ben een informele persoon met een grote werkethiek, en werk graag op thema’s waar mijn hart ligt. Dit vind ik allemaal bij De Wakkere Burger. Het werk voelt nuttig en het blijft voor mij belangrijk dat ik iets kan betekenen voor de burger en de maatschappij. We maken de samenleving samen, en co-creatie is daar belangrijk in. Daar wil ik me graag voor inzetten. 

Het lokale niveau

We werken vooral op lokaal niveau. Wat is volgens jou het belang van jouw werk hier?

In het lokale staan de mensen en de politiek nog dicht bij elkaar. De politieker en de burger kennen elkaar en de problemen zijn vaak klaar en duidelijk. In het nieuwe Vlaamse beleidsplan is er duidelijk aandacht besteed aan de lokale besturen, en dat is met een reden. Ze hebben een belangrijke werking en zijn het eerste aanspreekpunt van de burgers. Wij moeten erop toekijken dat de burger hier toegang tot krijgt.

 

Piste van de toekomst

Je bent nu twee maanden aan de slag bij De Wakkere Burger. Wat heb je tot nu toe ervaren?

Ik heb al een breder beeld gekregen over participatie. Vanuit mijn theoretische achtergrond had ik al heel wat bagage, maar door het vele inleeswerk en enkele ontmoetingsmomenten heb ik een beter beeld hoe het in de praktijk gaat. Het blijft me bij dat elk traject uniek is, met een eigen oplossing. Er moet altijd een beetje ad hoc gedacht worden welke methodiek het beste werkt. Deze veelzijdigheid maakt dit werk net interessant. De ene week moet ik op verplaatsing, de andere kan ik veel inlezen en voorbereiden. 
Ook de sfeer binnen het team voelt goed. De laagdrempeligheid die De Wakkere Burger wil uitstralen, merk ik ook intern. Dit is natuurlijk belangrijk voor een organisatie die zich participatief promoot. 

 

Wat wil je bereiken met jouw werk? 

Ik wil burgers stimuleren om te ijveren voor meer lokale inspraak en tegelijk toegankelijkheid tot het lokale bestuur vergroten. Ik doel de burgers aan te moedigen, te begeleiden en te adviseren. Daarnaast kan ik deliberatieve democratie nog meer doen inpassen in de verschillende participatievormen. Mijn stokpaardje is mensen aan tafel zetten en doen praten. Dit lijkt mij de piste van de toekomst. De academische, theoretische discussies die we daar nu over voeren zou ik graag binnen vijf jaar massaal in de praktijk uitgerold zien. Het idee van deliberatie is geen zaak van technici, maar zou toegankelijk en begrijpelijk moeten zijn voor iedereen binnen de maatschappij. Het moet normaal worden deze methodiek toe te passen. 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook