Samen met de hele bevolking

Waarom juist dit initiatief? 

"Het land zit muurvast. De regeringsvormingen lijken steeds moeilijker te worden, er is geen communautaire vrede na zes regeringshervormingen en verwarring over bevoegdheden is alomtegenwoordig. Deze nieuwe staatshervorming  mag deze keer niet zonder de burgers tot stand komen. Dat de partijpolitiek de mening van de burgers niet vertolkt, ondanks de pogingen tot inspraak die er wel degelijk zijn, is een understatement. In een particratie zijn partijen nu eenmaal in de eerste plaats bezig met de macht van hun partij. Het is een federale actie, maar dat wil niet zeggen dat de bedoeling ervan is België bij elkaar te houden. Wel dat de burgerraad samen met de hele bevolking daarover beslist. Het is de bedoeling dat er geen thema’s onbespreekbaar zijn."

Een ontradende drempel

Wat zijn de knelpunten of drempels voor zo'n petitie op federaal niveau?

"Allereerst is er de handtekeningendrempel. Voor een federale petitie moet je 25.000 handtekeningen verzamelen, waarvan tenminste 14.500 in Vlaanderen, 2.500 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 8.000 in het Waalse Gewest. Dit werkt eerder ontradend. Wij zien deze drempel graag verlaagd met 15 à 20 percent, zeker gelet op de knelpunten.
Er zijn twee mogelijkheden waarop de handtekeningen ingezameld moeten worden, digitaal via elektronische identificatie of via papieren formulieren. De elektronische handtekening is voor ouderen vaak omslachtig: de meesten kennen of bezitten de pincode van hun identiteitskaart niet meer. Ze moeten hiervoor opnieuw een aanvraag doen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, gevolgd door de verplichte bekrachtiging door het gemeentebestuur. Daarnaast is deze leeftijdsgroep dikwijls niet vertrouwd met digitale identificatie-apps zoals Itsme. Handtekeningen verzamelen via papieren formulieren vergt veel mankracht om de straat op te gaan. In coronatijden is dit natuurlijk extra moeilijk. Dit zijn enkele horden te veel, die helaas vaak ontradend werken.
Wij proberen dit euvel te counteren door mensen uit te nodigen elk in hun eigen kring handtekeningen te verwerven en de scans door te sturen, maar ook dit is niet evident.
Het verbod om beide werkwijzen te gebruiken, zowel papieren als digitale handtekeningen, werkt zeer beperkend. Het is goed dat het petitierecht wettelijk statuut gekregen heeft, maar er dient nog veel aan te verbeteren."

Burgerpanel als instrument

Waarom willen jullie een burgerpanel als instrument om de staatshervorming te bespreken? 

"De formule burgerpanel zit in de lift, zeker in België. Wij geloven als ultiem democratisch doel in een cultuur van directe democratie, via petitie en referendum, maar zien in burgerraden een democratisch voordeel als goede aanvulling van het parlement – o.a. door de belangeloosheid van de gelote leden, de dynamiserende werking op de deelnemers en de legitimiteit die de bevolking eraan toekent in verhouding tot het verkozen parlement.
De initiatiefnemers van Renew Belgium kozen hiervoor omdat het concept burgerraad als element van democratische vernieuwing ingang gevonden heeft bij zowel politici als burgers. Toch vragen ze de uitkomsten van de debatten te laten afstemmen door de hele bevolking (referendum), dit in navolging van resultaten in o.a. Ierland en het Canadese British Columbia." 

 

Hoe ver staan jullie ondertussen? 

"In Franstalig België loopt het al vrij goed.In Brussel blijkt het goed aan te slaan. De Brusselse leden zien geen enkel probleem in het verzamelen van de 3500 handtekeningen. In Vlaanderen zijn tot nog toe als bewegingen alleen Meer Democratie , PRO de Burgerlobby, en waarschijnlijk Volt betrokken. Dat is een vierde van de Waalse bewegingen. Er is wel wat gepost op facebook en in nieuwsbrieven, maar een constante sensibiliserende campagne, liefst met af en toe live-evenementen, dient hier nog van de grond te komen. We proberen zoveel mogelijk burgerbewegingen te bereiken, maar tot nu toe lukt dat nog niet vlot. Nochtans hangt de kans op slagen vooral van Vlaanderen af, wegens zijn numeriek overwicht. We zoeken dus nog zoveel mogelijk burgerbewegingen die het bekendheid willen geven en handtekeningen werven."

Alvast veel succes!

Meer info op http://www.renewbelgium.be/

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook