Vooraf

 • Gaat het agendapunt wel over een bevoegdheid van de gemeenteraad of OCMW? Of gaat het over een dossier waarbij alleen hogere overheden een vinger in de pap hebben? Je kan uiteraard alleen over dergelijke gemeentelijke (en niet over Vlaamse of federale) beleidskwesties een extra agendapunt afdwingen in de eigen gemeente. 
   
 • Hoeveel energie willen jij en jouw medestanders investeren? Misschien kan je met andere, minder arbeidsintensieve, acties ook invloed krijgen op het beleid. Sommige gemeenten voorzien bv. een vragenmoment vlak voor de gemeenteraad (zonder handtekeningen). Al gaat het hier maar over een paar honderd handtekeningen, misschien ontbreekt het aan tijd en mensen om snel voldoende steun te verzamelen. 
   
 • Kijk of vraag na wat in jou gemeente de concrete procedure is om een plaatsje op de gemeenteraadsagenda af te dwingen. Ieder lokaal bestuur kan sinds 2019 zelf bepalen hoeveel handtekeningen nodig zijn, hoe die verzameld moeten worden, wanneer de deadline voor indiening is… Een aantal gemeenten hanteert nog steeds de handtekeningendrempel uit het vroegere Gemeentedecreet :

  2 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minder dan 15 000 inwoners;
  300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners;
  1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 30 000 inwoners.

  Maar opgelet: in andere gemeenten zijn deze handtekeningendrempels verlaagd. Zoek dus even op of vraag na wat de precieze regels zijn in jouw stad of gemeente.   

Aan de slag!

 • Gebruik de correcte procedures, formulieren… die jouw lokaal bestuur voorschrijft. Verzamel de nodige handtekeningen zorg daarbij alleszins voor een zekere veiligheidsmarge: indien er na controle door het gemeentebestuur te weinig geldige handtekeningen overblijven, sta je terug bij af. Bv. omdat mensen twee keer tekenden. Dien dus zeker wat méér handtekeningen in dan strikt noodzakelijk.
  Ter info: Misschien laat jouw gemeente ondertussen ook een digitale vorm van petities toe.
 • Niet alleen de juiste procedure volgen is belangrijk. Ook de inhoud van het verhaal is cruciaal. Bereid de toelichting dus ook goed voor: met sterke argumenten, zinvolle cijfergegevens, aansprekende getuigenissen… Zorg ook dat je breed gedragen verhaal brengt: met aandacht voor het algemeen belang, gesteund door medestanders… Op die manier wint jouw voorstel aan geloofwaardigheid en overtuigingskracht.
 • Vraag ook even na op welke manier het agendapunt tijdens de gemeenteraadszitting behandeld zal worden. Over hoeveel spreektijd kan je beschikken? Vaak is dat relatief kort. Volgen er vragen van de raadsleden aan de spreker? Op die manier kan je alles goed voorbereiden.
  Denk ook even na over een geschikte “woordvoerder”. Iemand die vlot en kernachtig de kern van het verhaal kan toelichten. Iemand die deskundig kan reageren op eventuele vragen van raadsleden. Iemand die geen al te grote partijpolitieke weerstanden opwekt bij het beleid. Weet dat je die naam misschien al bij het indienen van het verzoek moet meedelen.    

   

Om je voorstel extra kracht te geven...

 • Verhoog je draagvlak door bewust meer handtekeningen te verzamelen dan strikt noodzakelijk. Zoek steun bij andere mensen, groepen of verenigingen. Laat duidelijk zien dat jouw opinie breed gedragen is. Zo speel je de macht uit van het getal.
   
 • Mobiliseer de (plaatselijke) pers bij deze gemeenteraads-zitting. Zo kan je de publieke opinie mee beïnvloeden. Daarom is het ook van belang om een geloofwaardige spreker naar voren te schuiven om het voorstel toe te lichten. Zo benut je ook de macht van het woord.
   
 • Onderbouw jullie zaak met sterke argumenten. Vermijd slogans. Een beter beleid gaat over inhoud. Accurate cijfers, recente onderzoeksgegevens of treffende getuigenissen zijn allemaal pluspunten om de nodige geloofwaardigheid op te bouwen. Want kennis is macht.
   
 • Bouw een netwerk uit bij beleidsmakers en ambtenaren. Overleg met hen: gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Dat is de macht van tactiek en strategie.
Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook