Kort op de bal spelen

Hoe is jullie traject geëvolueerd sinds we elkaar voor het laatst zagen in november?  ‚Äč

"Corona heeft twee keer hard toegeslagen. Elke keer als we iets wilden opstarten, mochten we geen mensen meer samenbrengen. We hebben vanuit het noodfonds 30,000 euro voorzien om de initiatieven door de mensen zelf te laten uitvoeren. Zo werden twaalf projecten goedgekeurd, gaande van een kookboek en een podcast tot de aanleg van onmoetingsplekjes met banken."

"We blijven ondertussen voorzichtig, werken vooral achter de schermen en communiceren niet al te veel. We hebben met Stadsmakers al drie keer een fysiek evenement moeten uitstellen, nu is het vooral een kwestie van korter op de bal spelen en afwachten. Het is heel lastig om elke keer mensen te moeten teleurstellen.  Als lokaal bestuur hebben we een voorbeeldfunctie en moeten we mensen kunnen samenbrengen in een veilige omgeving." 

Kloof tussen burger en lokaal bestuur

Jullie hebben duidelijk niet stilgezeten. Hoe verklaren jullie de mindere cijfers die Geraardsbergen kreeg van de ‘Gemeente-Stadsmonitor’ op vlak van inspraak en participatie? 

"Wat betreft de cijfers, stellen we vast dat in vele gemeenten deze cijfers laag zijn (23 procent voelt zich voldoende geconsulteerd, en dit is gemiddeld in Vlaanderen 37 procent). Dit zijn geen goede cijfers. Dit toont aan dat de burger nog vaak een kloof voelt met het lokaal bestuur en dat inzetten op participatie heel belangrijk zal zijn in de toekomst, over alle domeinen heen."

"We weten niet wanneer die bevraging afgenomen werd, dus het is moeilijk te onderzoeken waar we op dat moment in ons traject zaten. Het Stadmakersproject wil net inzetten op inspraak en participatie, en nog belangrijker de bestaande en nieuwe partnerschappen tussen burger en bestuur verstevigen. Tijdens de coronaperiode is ook gebleken hoeveel mensen zich willen inzetten voor hun medemens en voor de stad. Al te vaak krijgen we te horen dat we onvoldoende communiceren over het reilen en zeilen in onze stad; en waar men als burger kan meedenken of meedoen. Dit pijnpunt ligt nu bloot." 

"We hadden initieel gekozen om puur informerend te communiceren, en de trajecten gaandeweg op sociale media te delen. We beseffen nu dat we meer moeten communiceren en het resultaat meer in de verf moeten zetten.  Met het vernieuwde team in communicatie gebeurt dit nu ook, en we merken dat dit door onze burgers geapprecieerd word. We gaan op dit elan verder en zullen ons uiterste best doen deze cijfers te verbeteren." 

Meer zichtbaarheid

Hoe willen jullie dit dan doen?

"Of het nu over een overheid of een burgerinitiatief gaat, onze burgers moeten weten welke projecten er lopen. Ze moeten per project duidelijk kunnen duiden in welke fase het zich bevindt, waar het idee vandaan komt en waar we naartoe gaan. Op die manier is iedereen op de hoogte van het verloop van de projecten. Dit willen we bereiken door een online burgerplatform oprichten. Op die manier kunnen inwoners gemakkelijk opzoeken waar de stad hun mening nodig heeft of wanneer we om hulp vragen." 

"Om meer zichtbaarheid te creëren hebben we ook een bedrijf aangesteld dat Stadsmakers een opvallende branding zal geven. Er zullen drie verschillende looks gecreëerd worden, waartussen burgers dan ook kunnen kiezen." 

Mensen terug samenbrengen

Wat brengt de nabije toekomst nog voor participatie in Geraardsbergen?

"Er staat heel wat in de stijgers en we hebben al veel voorbereidend werk verricht. Aan het einde van de zomer hopen we mensen terug samen te brengen. Het eerste Stadsmakersinitiatief, meerbepaald de buurtbankjes, zal dan gelanceerd worden."

"We organiseren daarnaast nog een bevraging binnen de advies- en dorpsraden om te kijken waar we hen kunnen ondersteunen. Zij missen nog vaak de structurele informatie die ze nodig hebben om advies te kunnen geven. In september schakelen we over naar specifieke begeleiding. Op die manier kunnen we makkelijk vaststellen wat er nog nodig is. De resultaten van dit traject verwerken in ons participatiereglement." 

"Het vrijgemaakte budget voor burgerinitiatieven tijdens de coronaperiode bleek waardevol. We lanceren het burgerbudget. We voorzien 100.000 euro per jaar voor grote initiatieven en 50.000 euro voor kleine initiatieven, onze zogenaamde witruimte. Kleine initiatieven met een max budget van 3000 euro kan doorlopend aangevraagd worden. Grote projecten twv 25.000 euro kunnen aangevraagd worden op twee vaste indiendata. De toekenning gebeurt op basis van Stadsmakersjury, een panel van burgers en experts, beoordelen dan we de verschillende voorstellen."

Veel succes!

 

Arno Van Rensbergen

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook