5 tips

1. Breng een gedragen boodschap
Een kwaliteitsvol standpunt is gebaat bij een stevige achterban. Het draagt bij aan overtuigingskracht wanneer mensen samen een idee dragen.

2. Creëer legitimiteit
Legitimiteit verkrijg je door een streefdoel dat verder gaat dan enkel het veiligstellen van het eigenbelang. Het engagement dat je toont komt vanuit een bepaalde betrokkenheid op een buurt, gemeente, samenleving.

3. Onderbouw duidelijk het streefdoel
Onderbouw het streefdoel met feitelijke argumenten. Beroep kunnen doen op interne expertise vormt een grote meerwaarde binnen je project. 

4. Creëer publiciteit
Weet hebben van pakkende slogans en visualisatie is van essentieel belang als je een groot publiek wil aanspreken en motiveren.

5. Bewaak strikt de politieke neutraliteit
Meedoen in een actiegroep of een burgerbeweging dient strikt gescheiden te worden van partijpolitiek. Dit komt ten dienste van de kwaliteit en onafhankelijkheid. 

 

 

 

 

 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook