Profiel

Wij zijn op zoek naar iemand die

 • een master- of bachelordiploma bezit in een menswetenschappelijke richting.
 • voeling heeft met participatieve projecten, lokaal beleid,…
 • netwerken als tweede natuur heeft.
 • vormings- en groepswerk in de vingers heeft, vlot presentaties brengt, …
 • het onafhankelijke en pluralistische karakter van de organisatie uitstraalt.
 • geen probleem heeft met avond- en occasioneel weekendwerk.
 • zich vlot verplaatst naar opdrachten.

 

… extra troeven:

 • Enkele jaren ervaring in educatief / sociaal-cultureel werk.
 • Zelfstandige organisatie van tref- en studiedagen.
 • Vlotte omgang met office, social media…
 • Rijbewijs B (en wagen)
 • Een vlotte pen.
 • Een goed gevoel voor humor.

Aanbod

Wij bieden…

 • Een deeltijds 4/5e contract van onbepaalde duur.
 • Een loon op basis van barema P.C. 329 (sociaal-cultureel werk)
 • Een gratis treinabonnement
 • Een flexibele en dynamische werkomgeving
 • Het gevoel dat u zich als een samoerai in de strijd kan werpen voor het lot van geëngageerde burgers.

 

Interesse? Stuur uw cv met een korte maar krachtige motivatie naar info@dewakkereburger.be voor 25 april 2021. 

 

De Wakkere Burger focust op talent en inzet, los van de achtergrond van de kandidaat zoals geslacht, migratieachtergrond…

 

Extra info

De werking van De Wakkere Burger bestaat uit een breed gamma aan activiteiten en projecten.  Educatief werk en procesbegeleiding vormt daarvan de ruggengraat, met daarnaast een aantal innovatieve projecten.

Rollen

De educatieve medewerker neemt logischerwijs educatieve taken op. Je geeft lezingen, vormingen en inspiratiemomenten over participatiemethodieken, adviesraden… Je spreekt gepassioneerd over burgerparticipatie en gaat dynamisch om met groepen. In de verkiezingsperiode draai je mee in een aanbod van info-momenten over politieke instellingen en verkiezingen.

De educatieve medewerker neemt ook begeleidings- en adviestaken op. Je geeft mee vorm aan participatieve trajecten. Je faciliteert een constructieve dialoog tussen actoren met soms tegengestelde ideeën. Je leidt de overlegmomenten. Je adviseert burgers, besturen en overlegstructuren over betere participatie.

Praktische taken

De educatieve medewerker is één van de aanspreekpunten binnen de organisatie voor binnenkomende vragen en opdrachten. Je oordeelt mee of die aanvragen passen binnen het maatschappelijk project van DWB.

De educatieve medewerker geeft zelf vorm aan vormingsactiviteiten, werkt de inhoud uit, zorgt voor interactie… In samenspraak met de aanvrager bepaal je een vormingsaanpak op maat.

De educatieve medewerker past participatieve technieken toe om een overleg boeiend en dynamisch te houden voor alle deelnemers. Je zorgt voor een werkwijze gericht op een brede en diverse betrokkenheid waarbij iedere deelnemer aan bod kan komen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook