Burgers geven mee vorm aan een post-corona Geraardsbergen

De eerste stappen van StadsMakers werden al in de zomer van 2019 gezet. Tijdens acht denkmomenten konden Geraardsbergenaren brainstormen over nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur. Voorstellen rond verschillende thema’s werden verzameld, gebundeld en vormden de aanleiding voor het participatieproject. Uit al die bevindingen selecteerden de inwoners uiteindelijk dertien thema’s om in de toekomst mee aan de slag te gaan. De stad koos daaruit drie thema’s om in 2020 mee aan de slag te gaan.

Idee├źn formuleren en realiseren

Bij de start van het online stadslabo bespeuren we heel wat enthousiasme bij de deelnemers. Toch is de online werkwijze wel even wennen voor alle partijen. Niet elke participant weet hoe het digitaal platform werkt, en het duurt dan ook even voor iedereen elkaar hoort en ziet. Maar eens klaar, steekt Koen Steuperaert, trajectbegeleider van Schakel van wal. “Met het project StadsMakers heeft Geraardsbergen de ambitie om klassieke participatievormen te overstijgen. Het bestuur wil evolueren naar een partnerschap waarbij burgers en beleidsmakers samen nadenken en oplossingen formuleren voor de stad. Het opzet van dit stadslabo gaat dus verder dan het peilen naar jullie input. We willen niet alleen samen op zoek gaan naar ideeën en oplossingen voor de stad, maar ze ook samen realiseren.”

Centraal vandaag staan de thema’s verbinding en ontmoeting: hoe kan de stad hier meer op inzetten? Ook de specifieke aanpak van een labo wordt benadrukt. “We creëren een plek waar ideeën en voorstellen - groot of klein- kunnen ontstaan en denken samen na over hoe we die samen kunnen ontwikkelen. De gekozen ideeën zullen in een latere fase op schaal van een straat of wijk worden getest. Door te testen ontdekken we wat werkt en zetten we zo telkens een stapje verder.”

Deze aanpak is geïnspireerd op het principe van Human Centered Design, waar burgers en bestuur elke stap samen zetten. “Voor de uitwerking van ieder gedragen voorstel trekken we de participatie open. We gaan op zoek naar inwoners en betrokkenen die de kwestie goed kunnen inschatten en oplossingen kunnen bedenken. Zo evolueren we per kwestie tot een groep die het idee verder verkent en uitwerkt. Het is een proces van leren en bijsturen”, aldus Steuperaert.

Drie rondes

De avond zelf bestaat uit drie rondes. Eerst kunnen de deelnemers gedurende een half uur in kleine groepjes hun verbeelding de vrije loop laten. Op een online-document vullen ze hun ideeën in zonder rekening te houden met praktische en financiële drempels. De begeleiders moedigen de burgers aan om zo groot of klein te denken als ze zelf willen.

De resultaten van alle groepjes worden verzameld voor de tweede stap: de selectieronde. Iedere deelnemer kan tien kruisjes toekennen aan meerdere ideeën. Bedoeling is om gewicht te geven aan de voorstellen die hen het meest aanspreken. Om de burgers te helpen kiezen wordt er gefocust op drie criteria: impact, goesting en slaagkans. Zo ontstaat er een top drie waar de deelnemers in een derde ronde samen met nieuwe gesprekspartners dieper op kunnen ingaan. Voorstellen worden zo steeds meer uitgewerkt. Daarbij gaat er aandacht uit naar welke groepen precies betrokken zijn bij het project en wat er concreet nodig is om het idee te realiseren. Op het einde worden de drie voorstellen aan de hele groep voorgesteld

Werkwijze en format

Als afsluiter krijgt iedereen de kans om feedback te geven op de werkwijze en het format. Enkele deelnemers kaarten het tekort aan tijd aan. "We hebben de tijd fout ingeschat.” geeft Steuperaert toe. “We merken dat deze werkwijze fysiek vlotter verloopt, omdat je elkaar meer kan ondersteunen. Nu voelt het allemaal wat kunstmatig aan.”

Een andere deelnemer geeft aan dat het groepje burgers deze avond nogal selectief is. “Zou het niet interessant zijn om het labo breder open te trekken? Om zo ook de input te krijgen van burgers die het lokale magazine niet lezen of niet in een mailinglijst staan.” Steuperaert reageert: “Met deze werkwijze verkiezen we om ideeën uit te werken binnen een kleine groep, en dit vervolgens open te trekken. Ervaring leert ons dat we anders na een paar maanden draagvlak verliezen. Draagvlak realiseer je net door samen te werken aan concrete ideeën. Dat is een andere insteek dan in het begin een open oproep tot deelname. Meestal genereert dit toch weinig reactie of steeds dezelfde mensen.”

Online vervolg

En wat kunnen we verder verwachten na vanavond? “Omdat dertig mensen in één online sessie niet ideaal is, zal er eerst nog een stadslabo komen rond hetzelfde thema. Een tweede groep met ideeën en een aangepaste werkwijze”, aldus Steuperaert. “Al die ideeën worden gebundeld tot één document en met alle inwoners van Geraardsbergen gedeeld. Samen met de vraag wie hun schouders mee wil zetten onder dit project. Van daaruit werken we aan één echt voorstel dat volledig zal worden ontwikkeld en uitgewerkt. Online. “Het is natuurlijk fijner om dat allemaal fysiek te doen, maar we ervaren nu dat online gelukkig ook kan. En het zou jammer zijn om nu stil te blijven staan.”

Voor iedereen zijn schermpje afsluit, polsen we nog even bij een van de deelnemers. “Ik was niet direct enthousiast over de online werkwijze. Maar ik ben wél blij dat het project doorgaat. We hebben een positief initiatief nodig.” vertelt Jean-Paul. Als voorzitter van een dorpsraad bots ik wel eens op grenzen en belangen van andere groepen. Stadsmakers zorgt ervoor dat we samen iets kunnen realiseren.”

 

(Arno Van Rensbergen)

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook