Twee jaar lang zette je je vol enthousiasme in voor DWB. Wat heb je hier zoal bijgeleerd? 
Ben:
Ik heb vooral een brede kijk op het participatielandschap ontwikkeld. Bij mijn start had ik wel gehoord van adviesraden en initiatieven als de G1000. Maar ik ontdekte al snel hoeveel er beweegt op lokaal niveau. En hoe de samenwerking tussen burgers en bestuur tot zoveel mooie dingen kan leiden. Denk maar aan hoe de experimenten met een burgerbegroting, tot nog toe vooral aanwezig in steden, vandaag ook in kleinere plattelandsgemeenten ingang vinden. Dat zijn zo’n krachtige projecten met een concrete betekenis voor de burgers en hun buurt.

Op welke verwezenlijkingen kijk je positief terug?
Ben:
Ik ben wel fier op hoe we het platform voor begrotingstransparantie ‘Je Gemeente Telt’, een initiatief van mijn voorganger Dieter, verder hebben kunnen vormgeven en uitrollen. In februari 2019 pakten we uit met de begrotingscijfers van alle Vlaamse gemeenten. We hebben toen kort op de bal gespeeld en veel media-aandacht gekregen. De dag van de lancering trok de site 20.000 bezoekers. Dat was echt fijn.

Ook vond ik het leuk om mee te werken aan de ontmoetingsmomenten voor burgerinitiatieven. Je ziet dat de deelnemers het fijn vinden om met gelijkgezinden te praten over de drempels die ze ervaren. Of gewoon om gezellig een babbel te slaan. 

Is jouw kijk op participatie veranderd tijdens periode bij DWB?
Ben:
Ik herinner me nog levendig mijn gesprek met Fatima Zibouh, initiatiefnemer van het delibarief project W100 in Brussel. Daar werd het representatief panel niet samengesteld op basis van loting, maar via sleutelfiguren en organisaties met een breed netwerk. Ik vond dat een interessante insteek. Het belang van partners om een diverse groep burgers toe te leiden naar een participatietraject is me toen nog duidelijker geworden. Eigenlijk staat of valt de representativiteit van een groep participanten met de medewerking van goed uitgekozen sleutelfiguren en organisaties.

Je gaat als stafmedewerker dynamische overleginstanties aan de slag bij de CM. Wat ga je daar doen en welke DWB-bagage neem je mee? Of anders gezegd: hoe heb je jezelf daar verkocht? :)
Ben:
Als een expert in participatie (lacht). Ik ga toewerken naar een meer participatieve besluitvorming in de bestuursorganen van de CM. Een strategie ontwikkelen en projecten opzetten om de CM bestuurs-vrijwilligers (Raad van Bestuur, Algemene Vergadering en de Gezondheidsraad) meer proactief bij het beleid en de besluitvorming van de CM te betrekken. Mijn helikopterperspectief op de diverse participatieve processen in Vlaanderen en Brussel, zal mij hier ongetwijfeld bij helpen. 

Om af te sluiten… Wat wens je De Wakkere Burger nog toe?
Ben:
Moeilijk bereikbare doelgroepen betrekken bij participatie wordt de komende beleidsperiode een prioriteit voor De Wakkere Burger. Ik hoop dat jullie er heel wat expertise rond kunnen ontwikkelen en een eigen plek verwerven in het landschap. Meer inzetten op inclusieve participatie is een kans voor DWB, maar ook voor participatie in het algemeen.

Dat nemen we zeker mee. Bedankt voor je inzet, Ben. Veel succes en … het ga je goed!

Lees ook