Streep door de rekening

Nu het publieke leven voor onbepaalde tijd stil ligt, zijn ook de agenda's van lokale verenigingen plots bijna helemaal leeg: sportwedstrijden, wandeltochten, culturele voorstellingen, cursussen... zijn afgelast. Niet onterecht, natuurlijk, maar toch een serieuze streep door de rekening van de organisatoren van al deze activiteiten, vaak relatief kleine lokale organisaties, vzw’tjes zonder personeel of feitelijke verenigingen die enkel op vrijwilligers draaien. 

Voor hinderpremies en andere compensaties van de Vlaamse overheid komen zij niet in aanmerking. Die zijn vooral gericht op professionele organisaties. Terwijl dat verenigingsleven vaak de motor is achter de lokale solidariteit: boodschappen bezorgen, mondmaskers naaien... Ook bij de 'corona-exit' hebben ze ongetwijfeld een belangrijke rol te spelen.

Lokale maatregelen

Implementeer als gemeentebestuur enkele laagdrempelige en goedkope maatregelen voor lokale verenigingen: 

  • Wees in deze corona-tijden flexibel qua indiendata van verantwoordingsdocumenten en qua controle van de criteria.
  • Eis projectsubsidies vooor afgelaste evenementen niet terug. Scheld kosten bij de gemeente, bv. voor uitleenmateriaal, helemaal kwijt. 
  • Wees flexibel bij de evaluatie van convenanten tussen gemeentebestuur en vereniging. Zorg voor heldere communicatie over de verwachtingen met de betrokken verenigingen. 
  • Scheld de huur- en energiekosten voor enkele maanden kwijt en/of verleng de huurperiode. Schort ook concessie-overeenkomsten met bv. sportclubs op.

Werk een lokale variant van de Vlaamse ‘hinderpremie’ uit die zich richt op lokale organisaties en lokale afdelingen van Vlaamse middenveldorganisaties. Het is aan te bevelen om hier maatwerk te bieden en dus de meest getroffen of meest kwetsbare organisaties en verenigingen sterker tegemoet te komen. 

Neem geen overhaaste formele beslissingen over activiteiten van lokale organisaties in de nabije toekomst zonder dat daar een duidelijke reden voor is, zodat jeugd-, sport- of socio-culturele organisaties niet nodeloos in de problemen komen omdat ze bv. financieel afhankelijk zijn van bepaalde zomeractiviteiten. 

Doe een oproep aan alle instellingen en ondernemingen in uw gemeente tot solidariteit met (kleine) organisaties. Zo kan je tussenkomen in eventuele kosten voor kleinschalige organisaties en verenigingen die geprogrammeerde voorstellingen of activiteiten moesten annuleren. Dit is zeker aangewezen voor activiteiten die zouden plaatsvinden op plekken waarvan het lokaal bestuur (mede)beheerder is. Of je kan instellingen die lokalen verhuren aan organisaties oproepen om tijdelijk de huur- en of energiekost kwijt te schelden. Allicht zijn er nog mogelijkheden om mee op te roepen tot financiële en materiële ondersteuning van kleine lokale organisaties en verenigingen.

Ga in interactie met de lokale organisaties en verenigingen in de gemeente om, bv. in een taskforce, maatregelen op korte en lange termijn te bespreken, om een 'einde-corona-evenement' te organiseren, om een gespreide activiteitenkalender te bepalen...

Meer info: 

De volledige tekst met meer uitleg per aanbeveling vind je op de website van De Federatie.

 

Lees ook