Besloten vergadering

Wie inspraak wil in het beleid, moet de besluitvorming uiteraard kunnen opvolgen. Daarom moeten vergaderingen en documenten maximaal toegankelijk zijn voor de burger. De Wakkere Burger ontving signalen dat dit bij de uitbraak van de coronacrisis niet overal het geval was: er was geen streaming voorzien, notulen waren onvolledig... Alle begin is moeilijk, dus enig begrip is op zijn plaats, maar openbaarheid van de zittingen zou toch de regel moeten zijn. Een live stream zou dus toegankelijk moeten zijn voor journalisten en burgers. 

Een rondvraag van Apache (1) toont - niet onlogisch - dat in maart bijna alle gemeenteraden werden afgelast. In april ging één op tien zittingen niet door. Gemeenten kozen vooral voor videoconferenties als alternatief voor fysieke vergaderingen. Dat was in april het geval in meer dan acht op de tien gemeenten die zittingen organiseerden. In maart ging hier en daar nog een zitting door via e-mail. Op enkele plaatsen ging nog een fysieke zitting door, maar dan in een grotere zaal. 

Wanneer bij die videoconferenties geen livestream mogelijk is, liet de Vlaamse overheid in deze uitzonderlijke situatie een besloten zitting toe. De Vlaamse Vereniging van Journalisten ging daarmee niet akkoord en stelde dat het principe van openbaarheid moet gelden voor zowel journalisten als publiek. "Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om raadszittingen bij te wonen. Waar we ons formeel tegen verzetten, is dat de deur nog altijd openstaat voor besloten zittingen, zogezegd wanneer het niet anders zou kunnen. De technische mogelijkheden zijn er nochtans om openbaar te livestreamen. Gemeenten die dat niet doen kun je zelfs van kwade trouw of nog erger verdenken". Ook De Wakkere Burger deelt deze mening en rekent er op dat de lokale besturen hiervoor snel de nodige inspanningen doen. Wat op heel wat plaatsen trouwens al het geval is. 

Ter info: In Nederland verscheen al op 9 april een spoedwet over digitale besluitvorming voor provincies en gemeenten in het Staatsblad. Die wet vermeldt dat onder 'openbare vergadering'  ook een zitting moet worden verstaan "in een digitale omgeving die door de bevolking op afstand middels een live-verbinding kan worden gevolgd". 

[aanvulling 14/05/2020]  

Ondertussen werden ook in het Vlaams Parlement al een aantal vragen gesteld over de de impact van Covid-19 op de democratische werking van onze lokale besturen.  

 

 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook