Programma

  • Welkomstwoord door Mohamed Ridouani, burgemeester van de stad Leuven.
  • Take 1: Elke Plovie, verbonden aan de UCLL, onderzocht de voorbije jaren heel wat burgerinitiatieven. Zij neemt ons mee in wie die ondernemende burger schijnbaar is en hoe die kijkt naar de relatie met de omgeving.
  • Take 2: We zijn niet zomaar te gast in Hal 5. Erik Béatse, één van de voortrekkers van dit door burgers gedreven collectief, vertelt wat er zo uniek is aan Hal 5. Hij gaat in op welke opportuniteiten en drempels zij vanuit de praktijk mogen ervaren in hun samenwerking met de stad Leuven.
  • Take 3: Met één been in het bestuur en het andere tussen burgers? In een duo-interview reflecteren Igor Geubbelmans (ex-afdelingshoofd Vrije Tijd voor de gemeente Balen) en Geert Laarmans (dorpsconsulent bij de stad Mechelen voor Battel en Leest) over de verschillende petten en rollen die je als ambtenaar kan of moet opnemen om het initiatief van burgers te versterken.
  • Take 4: De instrumenten buurtbudget en tijdelijke bestemming als hefboom voor initiatief? Janna Janssens van Vormingplus Kempen (buurtbudget Arendonk) en Annelies Van der Donckt (projectleider stadsontwikkeling in Vilvoorde en verantwoordelijke voor de Asiat-site) delen hun ervaringen.
  • Take 5: Take five minutes … Gie Van den Eeckhaut van Socius presenteert een kader om doen en denken aan af te toetsen. Voer voor discussie waar we de reflecties van een onderzoeker, een burger, een ambtenaar en schepen Katleen Vantyghem op loslaten.

Praktisch

Plaats: Leuven, Hal 5

Lees ook