Inhoud

BURGERINITIATIEVEN EN VRIJWILLIGERSWERK

 • Als resultaat niet volstaat. Hoe Spelotheek ‘Kleine Klaas’ ophield te bestaan Interview met trekker Agnes Claes
 • Op weg naar overbodigheid. Canal it Up over haar zoektocht naar een structurele oplossing voor een proper Brussels kanaal. Interview met trekker Alessio Porcelli
 • De vrijwilligersorganisatie 2.0. Over de transitie van burgerinitiatief Buren Zonder Grenzen Interview met trekker Andrea Bardyn
 • Drie tips voor burgerinitiatieven en overheden in hun omgang met vrijwilligers. Interview met Joris Piot, expert vrijwiligersbeleid KULeuven

DYNAMISCHE DORPEN

 • Twintig jaar dorpenbeleid in West-Vlaanderen. “We gaan 23 nooit direct af op een buikgevoel” Interview met Bart Naeyaert, gedeputeerde West-Vlaanderen.
 • Veerkrachtige dorpen. Naar een gedragen toekomstvisie voor dorpen. Interview met Dietmar Bosmans, adviseur dorpenbeleid provincie Antwerpen.
 • De verbindende ambtenaar. “Ik had een intenser contact met de inwoners”  In gesprek met Tessy Gorris, deskundige planning en ontwikkeling Heist-Op-den-Berg.
 • Dorp Dynamiek. “Een dorpenbeleid is geen eenvoudige copy-paste oefeningMarieke De Boe, innovatieconsulent plattelandsontwikkeling Innovatiesteunpunt

INSPIRATIE VOOR ADVIESRADEN

 • Toekomstvisie op dynamische adviesraden. Wim Van Roy, coördinator De Wakkere Burger vzw.
 • Adviesraden worden strategische ateliers. Participatief proces herverkavelt het advieslandschap in Herentals. Interview met Wannes Van Coillie, sociaal-cultureel werker bij Vormingplus Kempen.
 • Vernieuwde Mechelse ouderenraad kiest voor open, decentrale structuur. Interview met Tina Vanhoye, coördinator seniorenbeleid Mechelen.
 • Popraden voor lokale muziekhelden. Inspirerende werkvorm voor adviesraden op zoek naar een nieuw publiek Interview met Korneel Boon en Stijn Lemaire, initiatiefnemers van Vi.BE.

 

Interesse in dit nummer? Neem contact op met lisa@dewakkereburger.be. Een los nummer kot 25 euro.

Lees ook