Participatief begroten…

 

  • verkleint de kloof tussen burgers en politici. Inzicht verwerven in de moeilijke budgettaire keuzes die politici moeten nemen, verhoogt burgers hun begrip voor de beperkingen van hun bestuur. Burgers krijgen de kans om zelf mee vorm te geven aan hun gemeente. 
  • leidt tot beter bestuur. Inwoners kunnen als ervaringsdeskundigen heel concrete ideeën aanbrengen over specifieke lokale zaken waar besturen zelf niet aan denken. 
  • werkt burgerschapsversterkend. Burgers die deelnemen aan groepsgesprekken over burgerbegrotingen, leren beter argumenteren en meer in functie van het algemeen belang denken. Gevolg: ze voelen zich doorgaans meer verbonden met hun stad en met hun buren.

 

Aan de slag!

Wil je starten met participatief begroten? Dan hak je best eerst een aantal knopen door over je doelstellingen: Mag de burgerbegroting enkel over bepaalde beleidsdomeinen gaan? Zorgt de gemeente voor een geoormerkt budget per wijk of is er één budget voor de hele gemeente?

De Wakkere Burger zietj twee modules waar je uit kan kiezen, maar even goed kan combineren. 

  • In de themamodule krijgen burgers een overzicht van de verschillende beleidsdomeinen van hun lokale bestuur. Vervolgens mogen zij schuiven met budgetten tussen de verschillende bevoegdheden. 
  • In de projectmodule mogen burgers zelf projecten aandragen die binnen de begroting van de gemeente verwezenlijkt kunnen worden. 

Welke module(s) je als bestuur kiest hangt af van de doelstellingen die je wil realiseren. Wil je burgerschapsversterkend werken, dan zet je best in op voldoende deliberatieve sessies. Wil je burgers heel concrete invloed (‘eigenaarschap’) geven over de budgettaire keuzes, dan is een focus op projecten een goed idee. Om gemeenten de flexibiliteit te geven om hun burgerbegroting aan te passen naargelang hun doelstellingen, hebben we bij de modules voldoende ruimte gelaten om procesmatige aanpassingen te doen.


Check onze inspiratienota, in bijlage rechts van de pagina, voor meer info. 
 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook