In dit nummer...

Thema: Welke toekomst voor participatie?

 

INTERESSANTE VISIES 

 • Naar een cultuuromslag bij steden en gemeenten. “Samenwerking is wat we nodig hebben.” - In gesprek met Mieck Vos (VVSG) 
 • Pleidooi voor meer dialoog tussen burger en bestuur. “Een échte participatiecultuur zit in de gemeenschap” - In gesprek met Jan Vincke  (Antwerpen Aan’t Woord)
 • Van expert naar coach. “Toon appreciatie aan ambtenaren die buiten hun rol stappen” - In gesprek met Trui Steen (Professor Bestuurskunde KULeuven)
 • Bezige burgers. Hoe burgerinitiatieven lokale besturen kunnen versterken - Kathleen Emmery, Bo Fagardo, Liesbeth Matthijs en Elke Valgaeren (Gezinswetenschappen / Gezinsbond)
 • Bouwen aan een stad voor iedereen. “Denk breder na over participatie” - In gesprek met Ilse Hackethal (Samenlevingsopbouw Antwerpen)

LOKALE PRAKTIJKVERHALEN 

 • Van klassiek naar participatief gemeentebestuur - Leen Van Lindt (Levuur)
 • ParticiPeer: niet zomaar een rondje praten - Koen Wellens (Stad Peer)
 • De Charterstuurgroep van Kortenberg. In vertrouwen nadenken over participatie - Jan Ieven  (Gemeente Kortenberg)
 • Bovenal bemin uw burger! Tien geboden voor goede participatie - Ben Eersels (De Wakkere Burger)

NIEUWE PARTICIPATIEMETHODIEKEN 

 • De permanente burgerraad. “Burgerparticipatie komt niet altijd voort uit een wantrouwen in de politiek” - In gesprek met Yves Dejaeghere (G1000)
 • In vertrouwen samenwerken met het bestuur. Een blik achter de schermen bij Ringland - In gesprek met Pol van Steenvoort (Ringland)
 • Het potentieel van Citizen Science - Maya Maes (BRAL)

ADVIESRADEN

 • Wel of geen cultuurraad? Duidelijkheid voor lokale adviesraden - Wim Van Roy (De Wakkere Burger) 

 

Meer info: lisa@dewakkereburger.be.

 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook