Programma

Voor dit leerdebat nodigen we lokale initiatieven uit die actief zijn in burgerparticipatie enerzijds en experts die nadenken en werken aan lokaal en bovenlokaal stemrecht anderzijds. We nodigen politici uit om te luisteren naar wat leeft op het terrein en welke aanbevelingen er bestaan over politieke participatie van mensen met een migratiegeschiedenis. ORBIT, het Minderhedenforum en De Wakkere Burger zullen hebben samen de campagne www.ikstemook.be voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 ontwikkeld. Zij geven hun evaluatie en verbetersuggesties.

Voor dit leerdebat is er reeds medewerking toegezegd van: Olivia ten Horn en Thomas Huddleston (1bru1vote), Welzijnsschakels, IK STEM OOK, en politici  Sven Gatz (Open VLD), Tarik Fraihi (GROEN), Benjamin Dalle (CD&V).

Praktisch:

datum en plaats: Maandag 29/4 van 18:00u tot 20:00u in Gemeenschapscentrum De Markten(Witte Zolder), Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

inschrijven: via ORBIT-website

Lees ook