Het moet, maar anders kan...

In de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement vroegen Bart Caron (Groen) en Marius Meremans (N-VA) meer duidelijkheid over de verplichtingen en minimale voorwaarden voor de gemeentelijke cultuurraden.

Het antwoord van de minister van Cultuur was duidelijk. Uit alle relevante wetten en decreten blijkt dat "de gemeente verplicht is om minstens één adviesorgaan voor culturele aangelegenheden in te richten". Maar daarom moet niet alles bij het oude blijven. Bij de organisatie van deze raden zal het belangrijk zijn, volgens de minister, "om een bredere participatie voor ogen te houden, weliswaar binnen de wettelijke krijtlijnen". 

En dat juridisch kader ligt vast in in de Cultuurpactwetgeving, in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2012) en in het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur (2017).  Zo moet een gemeentebestuur bv. motiveren waarom ze een advies niet volgt, want dat staat zo in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. Gemeenten kunnen niet afwijken van deze wetten en decreten. Niet onlogisch: overheden die de wet negeren, dat zou toch haaks staan op de principes van de rechtsstaat. Maar volgens minster Gatz "laat de som van deze regels nog heel wat ruimte voor initiatieven richting bredere betrokkenheid en inhoudelijke diepgang".

Tussen de verschillende regels bestaat ook een duidelijke hiërarchie: Het Cultuurpact primeert. Het Decreet Lokaal Cultuurbeleid is daaruit afgeleid. De bepalingen inzake adviesraden uit het Decreet Lokaal Bestuur zijn daaraan ondergeschikt.     

Op de vraag op er een verplichte termijn bestaat voor de hersamenstelling van de adviesraden, was het antwoord negatief: de gemeente bepaalt zelf een redelijke termijn.

Een aparte sportraad is niet langer verplicht, maar dan moet sport worden opgenomen in het adviesorgaan voor culturele aangelegenheden. Zo zou men een vrijetijdsraad kunnen vormen.

Er bestaat trouwens geen verplichting om 'cultuurraad' als naam te hanteren. 

Eigen mening

Het leek De Wakkere Burger al heel erg twijfelachtig om het ‘einde’ van de culturele raad aan te kondigen. De bestaande regelgeving leek toch behoorlijk duidelijk over de verplichtingen van een cultuurraad - in welke vorm dan ook.

De jeugdraad moet ook blijven bestaan als apart adviesorgaan. De sportraad daarentegen is niet langer verplicht. Maar sport  – ook een culturele materie volgens het cultuurpact – moet dan wel een plaats krijgen in de  cultuurraad. Dat zou dan een ‘vrijetijdsraad’ worden.

Voor De Wakkere Burger is het duidelijk: er moet een cultureel adviesorgaan bestaan, maar dat moet zeker niet volgens de klassieke formules. Ons advies: Zet de organisatie van goede en brede participatie voorop en hou niet zo maar vast aan traditionele structuren en werkvormen. Maak binnen de wettelijke krijtlijnen werk van een meer dynamische aanpak. 

De regels voor cultuurraden uit de verschillende wetten en decreten vind je terug op onze site voor adviesraden.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook