Registratie tegen 28 februari

Om in hun Belgische woonplaats deel te nemen aan de Europese verkiezingen, moeten EU-burgers zich inschrijven als kiezer bij hun gemeentebestuur. Dat moet ten laatste gebeuren op donderdag 28 februari 2019.

Wie zich al inschreef bij vorige Europese verkiezingen, moet dat niet opnieuw doen. Die kiezers krijgen automatisch een oproepingsbrief. De inschrijving blijft immers geldig voor de volgende verkiezingen, op voorwaarde dat men aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen. Wie niet langer wil deelnemen, moet dat schriftelijk melden aan zijn gemeentebestuur. Want ook voor hen geldt anders de opkomstplicht.

Praktisch

  • EU-burgers kunnen stemmen (1)  in hun land van herkomst of (2) in hun Belgische verblijfsgemeente na inschrijving.
  • EU-burgers kunnen zich hier inschrijven als kiezer als ze:

- in het bevolkingsregister van de gemeente zijn ingeschreven op 1 maart 2019

- minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019

- niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 26 mei 2019

  • EU-burgers zijn, net als alle Belgen, verplicht om naar het stembureau te gaan nadat ze zijn ingeschreven als kiezer.
  • EU-burgers kunnen zich ook kandidaat stellen voor een zitje in het Europees Parlement op een partijlijst in België, op voorwaarde dat ze zich niet verkiesbaar stellen een ander EU-land en dat ze in hun thuisland het recht om te kandideren (passief kiesrecht) niet verloren zijn.

 

Meer info over dit recht om te stemmen en zich kandidaat te stellen, kan u hier (NL) of hier (andere EU-talen) vinden

Het standaarddocument voor de registratie kan u hier vinden

 

Voor de volledigheid: Niet-Belgische inwoners uit een land buiten de Europese Unie kunnen op 26 mei 2019 niet deelnemen aan de verkiezingen.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook