Werkmaterialen

Adviesraden vinden hier drie verschillende infofiches als ondersteuning voor een zelfevaluatie:

Fiche 1 is een check-list die verschillende rollen en taken van adviesraden opsomt.  Adviesraden slagen er meestal nog redelijk goed in om een evaluatie te maken van alle activiteiten en taken die ze hebben uitgevoerd. Aanwijzen wat ze onbewust vergeten te doen, is natuurlijk een heel stuk moeilijker. Met deze fiche kunnen die raden deze “blinde vlekken” opsporen.

Fiche 2 beschrijft een oefening om alle leden (en eventueel hun achterban) te betrekken bij de evaluatie. Alles start met een huiswerkje: Wat zijn de drie troeven en de drie knelpunten van onze raad?

Fiche 3 is een vragenlijst of test. Twintig vragen leiden samen naar een antwoord op de vraag "Zit ik in een sterke adviesraad?". Deze test is in de eerdte plaats een start voor een ruimer gesprek over mogelijke verbeterpunten aan de adviesraad.

-- Je vindt dit materiaal als PDF-bestanden in de rechtermarge.  

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Lees ook